ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON HAKIJAMÄÄRÄ KASVOI MERKITTÄVÄSTI


Itä-Suomen yliopiston hakijamäärä kasvoi merkittävästi

29.03.2018 Yleinen

Itä-Suomen yliopistoon haki kevään yhteishaussa 20 100 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi 34 % viime vuodesta, jolloin hakijoita oli 15 000. Eniten lisäystä oli lääketieteen ja oikeustieteellisen alan hakukohteissa, joissa on siirrytty yhteisvalintaan vuonna 2018. Lääketieteeseen Kuopion kampukselle haki noin 4300 hakijaa, viime vuonna 1354. Oikeustieteelliselle alalle Joensuun kampukselle haki noin 2900 hakijaa, viime vuonna vastaava luku oli 1896.

Ensisijaiseksi hakukohteekseen valinneiden määrä pysyi samana viime vuoteen verrattuna. Itä-Suomen yliopiston valitsi tänä keväänä ensisijaiseksi hakukohteekseen noin 6600 hakijaa. Koko maassa korkeakoulujen kevään yhteishaussa hakijoiden määrä, 152 000, säilyi ennallaan.

Itä-Suomen yliopisto on edelleen neljänneksi suosituin yliopisto yhteishaussa. Enemmän hakijoita on vain Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistoilla.

Itä-Suomen yliopistolla on yhteishaussa mukana 100 hakukohdetta, joista puolet ovat maisterihakuja. Eniten hakijoita oli oikeustieteelliselle alalle, kauppatieteisiin, lääketieteeseen, farmaseuttikoulutukseen, psykologiaan sekä luokanopettajakoulutukseen, jonka vetovoima kasvoi.

Hakijoista keskimäärin noin joka kahdeksas saa opiskelupaikan. Opiskelijavalintojen valintakokeet ajoittuvat touko-kesäkuulle ja tulokset julkaistaan viimeistään 28. kesäkuuta.