AINEISTOKOE (6.5.2019) -TIEDOTE, SIVUAINEVALINTA (ERO-, OPO- JA VEO-SIVUAINEET)


Aineistokoe (6.5.2019) -tiedote, sivuainevalinta (ERO-, OPO- ja VEO-sivuaineet)

20.03.2019 Yleinen

Tiedote koskee seuraavia Itä-Suomen yliopiston OPESIVUAINE-hakuja:
Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op
Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot (OPO-sivuaine), 60 op
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine), 25 op/60 op

Aineistokoe järjestetään 6.5.2019 klo 16-19 Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella Metria-rakennuksessa (Yliopistokatu 7).
• Aineistokokeeseen osallistutaan ilman erillistä kutsua.
• Aineistokoe perustuu koetilanteessa jaettavaan materiaaliin.
• Sekä ERO- että OPO -sivuaineeseen hakeneiden aineistokokeen tulos otetaan huomioon molemmissa hauissa.
• Kokeeseen osallistuvien on esitettävä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai vastaava.
• Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 21.5.2019 klo 12.00 Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan ilmoitustaululla. Kaikille kokeeseen osallistuneelle ilmoitetaan tuloksesta myös sähköpostilla.