AINEISTOKOE (4.5.2020) -TIEDOTE, SIVUAINEVALINTA (ERO-, OPO-, VEO- JA VAKA-SIVUAINEET)


Aineistokoe (4.5.2020) -tiedote, sivuainevalinta (ERO-, OPO-, VEO- ja VAKA-sivuaineet)

18.03.2020 Yleinen

Päivitys 14.4.2020: Suomalaisyliopistot ovat linjanneet, että perinteisiä valintakokeita ei ole koronatilanteen vuoksi mahdollista järjestää turvallisesti. Valintakokeisiin liittyvät muutokset löydät nettisivuiltamme haeyliopistoon.fi/valinnat-2020-muutokset/ . Lisäksi hakijoita tiedotetaan valintakoejärjestelyistä sähköpostitse yhteishaun hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Sivuainevalintakokeiden osalta edetään toistaiseksi voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti. Korona-tilanteen aiheuttamista mahdollisista muutoksista tiedotetaan hakijoita sähköpostitse.

Tiedote koskee seuraavia OPESIVUAINEhakuja:
Erityisopettajan sivuaineopinnot (ERO-sivuaine), 60 op
Opinto-ohjaajan sivuaineopinnot (OPO-sivuaine), 60 op
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot (VEO-sivuaine), 25 op/60 op
Varhaiskasvatuksen sisältöalueet (VAKA-sivuaine), 75 op

Aineistokoe järjestetään 4.5.2020 klo 16:00-19:00 Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella Metria-rakennuksessa (Yliopistokatu 7).

Ohjeita aineistokokeeseen

• Aineistokokeeseen osallistutaan ilman erillistä kutsua.
• Aineistokokeen kesto on 3 tuntia (klo 16:00 – 19:00).
• Aineistokoe perustuu koetilanteessa jaettavaan materiaaliin.
• Aineistokokeen tehtävät ovat tyypiltään monivalintatehtäviä. Hakija merkitsee kynällä vastaukset optisesti luettavalle lomakkeelle.
• Kokeeseen osallistuvan on otettava mukaan tumman jäljen tekevä kynä, teroitin tai täytelyijyjä sekä valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilökortti).
• Omia eväitä ei saa ottaa mukaan. Juomapullo sallitaan.
• Kokeen aikana matkapuhelimen on oltava äänettömällä (ei edes värinällä) laukussa tai salin ulkopuolella. Puhelin ei saa olla taskussa.

Yksilölliset järjestelyt

• Hakija voi hakea aineistokokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä vamman, sairauden tai vastaavan erityisen syyn perusteella. Hakemuksesta on käytävä ilmi, mitä yksilöllisiä järjestelyjä haetaan ja millä perusteella. Yksilöllisiä järjestelyjä on haettava 31.3.2020 mennessä.
• Lisätietoja yksilöllisistä järjestelyistä on Filosofisen tiedekunnan sivuaineopintojen hakuoppaassa 2020.
• Aineistokokeeseen voidaan myöntää lisäaikaa enintään 90 minuuttia.

Aineistokokeen tulos

• Valinnan lopullinen tulos julkistetaan viimeistään 27.5.2020. Kaikille kokeeseen osallistuneille ilmoitetaan tuloksesta sähköpostilla.
• Aineistokokeen tulos otetaan huomioon kaikkien niiden yllämainittujen sivuainehakukohteiden valinnassa, joihin opiskelija on hakenut.