SOVELTUVUUSKOKEEN PISTETIEDOT


Soveltuvuuskokeen pistetiedot

02.07.2020 Yleinen

Soveltuvuuskokeen pistetiedot on julkaistu Kasvatusalan valintayhteistyöverkoston verkkosivuilla kohdassa Soveltuvuuskokeen pistetiedot. Voit tarkastella soveltuvuuskokeesta saamiasi pisteitä hakemusnumerollasi.

Tämä koskee seuraavia Itä-Suomen yliopiston hakukohteita. Ohjeet hakemusnumeron löytämiseen on ed. maintulla nettisivulla.

Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu
Erityisopettaja, Joensuu
Kotitalousopettaja, Joensuu
Käsityönopettaja, Joensuu
Luokanopettaja, Joensuu
Opinto-ohjaaja, Joensuu
Varhaiskasvatuksen opettaja (3 v), Joensuu
Varhaiskasvatuksen opettaja (3 v + 2 v), Joensuu
Läntinen teologia, opetusala, Joensuu
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede, Joensuu
Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu
Varhaiskasvatuksen opettaja, Muut reitit yliopistoon, Joensuu
Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu
Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu