KASVATUSTIETEET (MAISTERI)


Koulutukset ja hakukohteet

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede (maisterihaku)

Ihmetyttääkö tämän päivän koulutusjärjestelmä? Tule opiskelemaan kasvatustieteiden asiantuntijaksi ja kehitä itse parempi! Tämän alan koulutuksen suorittaneet ovat tutkimusten mukaan löytäneet hyvin koulutustaan vastaavaa työtä. Monimuotoistetun opetussuunnitelman ansiosta opintoja voit suorittaa joustavasti ajan ja paikan suhteen.

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu

Luokanopettaja (maisterihaku)

Onko haaveenasi tehdä merkityksellistä, vaikuttavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä? Tule luokanopettajaopintoihin toteuttamaan unelmaasi! Pääaineesi kasvatustiede ja siihen sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot luovat perustan ja antavat valmiudet opettajan tehtävien hoitamiselle.

Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu

Erityisopettaja (maisterihaku)

Erityisopettajaopinnot ovat mielenkiintoisia ja meiltä valmistutaan monipuolisiin työtehtäviin! Erityisopettajien koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin, jotka yhdessä tuottavat kolmoiskelpoisuuden. Tämä tarkoittaa, että opinnot suoritettuaan opiskelija on pätevä perusopetuksen erityisopettajan, erityisluokanopettajan ja luokanopettajan tehtäviin. Työllistymismahdollisuudet ovat näin hyvät ja monipuoliset!

Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu

Opinto-ohjaaja (maisterihaku)

Haluatko läsnäolon taitajaksi ja toivon ammattilaiseksi? Haluatko auttaa ihmisiä kasvavan epävarmuuden ja lisääntyvien valinnanmahdollisuuksien keskellä? Ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella alusta alkaen opinto-ohjaajaksi ilman aiempia korkeakouluopintoja. Opinto-ohjaajajana tuet yksilöitä ja ryhmiä koulutuspolkujen ja työurien rakentamisessa ja toimit yhteistyössä muiden kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten sekä työelämän kanssa.

Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu

Tulevana luokanopettajana saan yhdistettyä monia minulle mieluisia asioita; lapsia, yhteistyötä, muiden ohjaamista ja auttamista sekä esiintymistä.

- Mira , Vuojolainen, Kasvatustiede