KASVATUSTIETEET (MAISTERI)


Koulutukset ja hakukohteet

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede (maisterihaku)

Ihmetyttääkö tämän päivän koulutusjärjestelmä? Tule opiskelemaan kasvatustieteiden asiantuntijaksi ja kehitä itse parempi! Tämän alan koulutuksen suorittaneet ovat tutkimusten mukaan löytäneet hyvin koulutustaan vastaavaa työtä. Monimuotoistetun opetussuunnitelman ansiosta opintoja voit suorittaa joustavasti ajan ja paikan suhteen.

Maisterihaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu

Tutustu ja hae

Luokanopettaja (maisterihaku)

Onko haaveenasi tehdä merkityksellistä, vaikuttavaa ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä? Tule luokanopettajaopintoihin toteuttamaan unelmaasi! Pääaineesi kasvatustiede ja siihen sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot luovat perustan ja antavat valmiudet opettajan tehtävien hoitamiselle.

Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu

Tutustu ja hae

Erityisopettaja (maisterihaku)

Erityisopettajaopinnot ovat mielenkiintoisia! Erityisopettajaopinnoista valmistuu monipuolisia, erittäin hyvin työllistyviä osaajia!

Erityisopettajan koulutuksen maisteriopintoihin voivat hakea kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja vaadittavat opintokokonaisuudet suorittaneet.

Maisterihaku, Erityisopettaja, Joensuu

Tutustu ja hae

Opinto-ohjaaja (maisterihaku)

Haluatko läsnäolon taitajaksi ja toivon ammattilaiseksi? Haluatko auttaa ihmisiä kasvavan epävarmuuden ja lisääntyvien valinnanmahdollisuuksien keskellä? Ainoastaan Itä-Suomen yliopistossa voit opiskella alusta alkaen opinto-ohjaajaksi ilman aiempia korkeakouluopintoja. Opinto-ohjaajajana tuet yksilöitä ja ryhmiä koulutuspolkujen ja työurien rakentamisessa ja toimit yhteistyössä muiden kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten sekä työelämän kanssa.

Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu

Tutustu ja hae

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (maisterihaku)

Tule opiskelemaan erityispedagogiikan asiantuntijaksi ja kehittäjäksi varhaiskasvatuksen kentälle! Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on turvata kaikille lapsille yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, jossa lasten erityisen tuen tarpeisiin vastataan monialaisesti. Opinnoissamme erityispedagoginen teoria ja tutkimus kohtaavat käytännön varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen sekä tuen eri muodot.

Maisterihaku, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu

Tutustu ja hae

Varhaiskasvatus (maisterihaku)

Varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksessa saat laaja-alaiset valmiudet mm. varhaiskasvatuksen johtamis-, suunnittelu-, ja koulutustehtäviin. Edelläkävijänä Itä-Suomen yliopisto panostaa erityisesti varhaiskasvatuksen johtamisosaamiseen. Koulutuksessa opiskelet varhaiskasvatuksen johtamisen perusopinnot, jotka valmentavat sinut työyhteisöjen kehittämisen, pedagogisen johtajuuden ja laadunhallinnan vahvaksi osaajaksi varhaiskasvatuksen moninaisiin toimintaympäristöihin.

Maisterihaku, Varhaiskasvatus, Joensuu

Tutustu ja hae

Maisterihaku, Varhaiskasvatus, Joensuu (syksyn yhteishaku)

Tutustu ja hae
Quote-merkki

Parasta UEFissa on se, kun opettajat tuntevat meidät nimeltä. Se kertoo hyvin siitä, kuinka tiivis ja yhteisöllinen yliopisto täällä idässä on.

- Henna Sillanpää, Luokanopettaja