LUONNONTIETEET (MAISTERI)


Koulutukset ja hakukohteet

Matematiikka, fysiikka ja kemia (maisterihaku)

Oletko kiinnostunut valosta, aineesta tai abstrakteista rakenteista tieteiden taustalla? Matematiikka, fysiikka ja kemia ovat perustieteitä, joilla on lukemattomia sovellusaloja.

Maisterihaku, Matematiikka, Joensuu

Tutustu ja hae

Maisterihaku, Fysiikka, Joensuu

Tutustu ja hae

Maisterihaku, Kemia, Joensuu

Tutustu ja hae

Sovellettu fysiikka (maisterihaku)

Sovelletun fysiikan opinnot antavat sinulle työkaluja vaikkapa ilmastonmuutokseen vaikuttavien tekijöiden mittaamiseen ja niiden vaikutusten mallintamiseen, tulevaisuuden lääketieteen diagnoosi- ja hoitomenetelmien kehittämiseen tai teollisten prosessien optimoimiseen.

Maisterihaku, Sovellettu fysiikka, Kuopio

Tutustu ja hae

Tietojenkäsittelytiede (maisterihaku)

Tietojenkäsittelytieteessä tutkitaan tiedon esittämistä, tiedonkäsittelymenetelmiä ja tietojärjestelmiä sekä tietokoneita ja niiden hyödyntämistä osana tietojärjestelmiä. Vaikka alan tekninen kehitys on hyvin nopeaa, saat koulutuksesta vahvan perustan muutosten ennakoimiseen ja ymmärtämiseen.

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Tutustu ja hae

Maisterihaku, Tietojenkäsittelytiede, Kuopio

Tutustu ja hae

Biologia (maisterihaku)

Biologiassa tutkitaan laajasti ympäristön vaikutuksia eliöihin ja eliöiden sopeutumista ympäristöön, aina yksittäisten geenien toiminnasta maa- ja vesiekosysteemien toimintaan. Voit suunnata opintoja tukemaan itseäsi kiinnostavaa biologian osa-aluetta. Koulutus antaa vahvan perustan erilaisiin biologian asiantuntijatehtäviin.

Maisterihaku, Biologia, Joensuu

Tutustu ja hae

Ympäristötiede (maisterihaku)

Oletko kiinnostunut ympäristöaltisteiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen tai siitä millä tavoin ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöoloihin? Entä millaisia riskejä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta aiheutuu? Vastauksia näihin kysymyksiin saat erikoistumalla opinnoissasi Ympäristöterveyteen ja –teknologiaan tai Ympäristönmuutoksen biologiaan.

Maisterihaku, Ympäristötiede, Kuopio

Tutustu ja hae

Maantiede (maisterihaku)

Haluatko ymmärtää ihmistoiminnan ja luonnon ilmiöiden muutosta ja niiden vuorovaikutusta? Maantiede tutkii paikallisia, alueellisia ja globaaleja luonnonjärjestelmiä. Opinnoissa syvennytään ihmisen ja luonnon suhteiden ohella yhteiskunnan sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta.

Maisterihaku, Maantiede, Joensuu

Tutustu ja hae
Quote-merkki

Käytännössä kaikkihan perustuu jollain tapaa luonnontieteiden sovellutuksiin.

- Santeri Haataja, Kemia