TERVEYSTIETEET (MAISTERI)


Koulutukset ja hakukohteet

Ravitsemustiede (maisterihaku)

Ravitsemustieteen koulutuksesta valmistuu ravitsemus- ja elintarvikealan osaajia, joilla on edellytykset seurata alansa kehittymistä ja valmiudet kriittiseen ajatteluun ja tutkimusnäyttöön pohjautuvaan työskentelyyn. Ravitsemusterapeutiksi voi Suomessa opiskella vain Itä-Suomen yliopistossa.

Maisterihaku, Ravitsemustiede, Kuopio

Tutustu ja hae

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma (maisterihaku)

Kansainvälisesti sertifioidun sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon (Health and Human Services Informatics) maisteriohjelman tavoitteena on antaa valmiudet toimia sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisessa ympäristössä tiedonhallinnan asiantuntijana, jolla on sekä alan sisällön tuntemus, että tietoteknistä osaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa voit opiskella ainoastaan Kuopiossa. Maisterikoulutuksemme monimuotoisessa opetuksessa korostuu tiedonhallinnan ja johtamisen näkökulma sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja tietotekniikan arvioinnin, kehittämisen ja hyödyntämisen menetelmällisten valmiuksien vahvistaminen. Tietohallinnon koulutusohjelmasta valmistunut maisteri hallitsee alan keskeiset säädökset, toimintaperiaatteet ja keskeiset toimintatavat, osaa soveltaa erilaisia käytännöllisiä ja teoreettisia menetelmiä ja toimia asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä.

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio

Tutustu ja hae

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (maisterihaku)

SOTE-johtamisen maisteriopinnoissa keskitytään yhteiskunnalle elintärkeän sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiin kysymyksiin. Opintojen myötä laajennat osaamista palvelujärjestelmästä, toimintaprosesseista, palvelujen vaikuttavuudesta sekä johtamisen eri osa-alueista. Lisäksi saat valmiuksia tieteellisen tutkimuksen tekemiseen sekä tutkimuksen hyödyntämiseen omassa työssäsi. Laaja-alainen koulutuksemme keskittyy sekä koko yhteiskuntaa, että yksittäistä kansalaista koskeviin teemoihin. Monitieteinen ja monimuotoinen maisterikoulutuksemme antaa valmiudet toimia esimerkiksi johtajana, asiantuntijana tai kehittäjänä yksityisellä, julkisella sekä kolmannella sektorilla erityyppisissä organisaatioissa.

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Kuopio

Tutustu ja hae

Terveystaloustiede (maisterihaku)

Terveystaloustieteilijällä on hyvät valmiudet analysoida sosiaali- ja terveydenhuollon ilmiöitä ja kysymyksiä soveltamalla terveystaloustieteen teorioita ja asiaankuuluvia tutkimusmenetelmiä.
Terveystaloustieteilijä osaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon organisointia, tehokkuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Terveystaloustieteestä valmistuneella on hyvät valmiudet arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta ja tehdä näitä koskevia analyyseja. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja johtaa projekteja, toimia verkostomaisessa ympäristössä asiantuntijana ja omaa hyvät viestintävalmiudet.

Maisterihaku, Terveystaloustiede, Kuopio

Tutustu ja hae

Terveysliikunta (liikuntalääketiede) (maisterihaku)

Terveysliikunta (liikuntalääketiede) maisterihaku järjestetään joka toinen vuosi. Opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Maisterin tutkinnon liikunta- ja urheilulääketieteen pääaineenaan suorittaneet ovat terveysliikunnan asiantuntijoita eri toimintaympäristöissä, kuten tutkimus-, opetus- tai asiantuntijatehtävissä. Seuravan kerran haku tähän hakukohteeseen järjestetään vuonna 2021.

Maisterihaku, Terveysliikunta (liikuntalääketiede), Kuopio

Väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen (maisterihaku)

Väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen on joukkuepeliä, jossa pelaajilla täytyy olla laaja-alainen käsitys terveyden edistämisen pelikentällä tapahtuvasta toiminnasta ja toimijoista.  Maisteriopinnot antavat valmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Opinnot toteutetaan monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko-opintoina, joten voit opiskella osittain myös työn ohella. Opintojesi painotuksista riippuen osaamistasi voidaan tarvita muun muassa julkisen tai yksityisen sektorin terveyden edistämistyössä, sosiaali- ja terveyspalveluissa, työterveyshuollossa tai työsuojelussa. Opintojasi voit myös suunnata siten, että kykenet toimimaan yrittäjänä terveys- ja hyvinvointisektorilla.

Väestön terveyden ja työhyvinvoinnin maisterihaku järjestetään joka toinen vuosi. Seuraavan kerran haku tähän hakukohteeseen järjestetään keväällä 2020.

Maisterihaku, Väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen, Kuopio

Tutustu ja hae
Quote-merkki

Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma on ainoa laatuaan Suomessa ja omaa suuntautumisvaihtoehtoaan ei tarvitse päättää kuin vasta toisena opiskeluvuotena.

- Kia Honkanen, Terveyden edistäminen