YHTEISKUNTATIETEET (MAISTERI)


Koulutukset ja hakukohteet

Sosiaalipsykologia (maisterihaku)

Sosiaalipsykologian oppiaineessa saat tietoa yksilön minuuden kehittymisestä suhteissa yhteisöön ja kulttuuriin, yksilön hyvinvoinnin sosiaalisista ehdoista, ryhmien, organisaatioiden ja yhteisöjen toiminnasta sekä yhteiskunnallisten käsitysten ja mielikuvien (kuten kansallisen identiteetin ja nationalismin) muodostumisesta.

Maisterihaku, Sosiaalipsykologia, Kuopio

Tutustu ja hae

Sosiaalityö (maisterihaku)

Meillä kohtaavat ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Sosiaalityön opinnoissa saat monipuolista tietoa yhteiskunnasta, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista sekä eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä elämän eri vaiheissa.

Maisterihaku, Sosiaalityö, Kuopio

Tutustu ja hae

Sosiologia (maisterihaku)

Ymmärrä paremmin nopeasti muuttuvaa maailmaa. Yhteiskuntatieteilijät tarkastelevat yhteiskunnallista muutosta ja etsivät vastauksia esimerkiksi kysymyksiin, miten hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, miksi elämä tuntuu joskus vieraalta, millaiset ovat työ- ja koulutusmarkkinat ja miten kulttuuri muovaa sosiaalisia suhteita.

Maisterihaku, Sosiologia, Joensuu

Tutustu ja hae

Yhteiskuntamaantiede (maisterihaku)

Oletko kiinnostunut aluekehittämisestä tai ympäristövaikuttamisesta? Yhteiskuntamaantiede on maantieteen erikoisala, jossa perehdytään ihmisen, yhteisöjen, kulttuurien, talouden ja ympäristön vuorovaikutussuhteisiin sekä ilmiöiden sijaintia, levinneisyyttä ja muutosta koskevaan suunnitteluun ja hallintaan.

Maisterihaku, Yhteiskuntamaantiede, Joensuu

Tutustu ja hae

Yhteiskuntapolitiikka (maisterihaku)

Ymmärrä paremmin nopeasti muuttuvaa maailmaa. Yhteiskuntatieteilijät tarkastelevat yhteiskunnallista muutosta ja etsivät vastauksia esimerkiksi kysymyksiin, miten hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, miksi elämä tuntuu joskus vieraalta, millaiset ovat työ- ja koulutusmarkkinat ja miten kulttuuri muovaa sosiaalisia suhteita.

Maisterihaku, Yhteiskuntapolitiikka, Joensuu

Tutustu ja hae

Ympäristöpolitiikka (maisterihaku)

Kiinnostavatko ympäristöongelmat ja luonnonvarojen käytön yhteiskunnalliset haasteet? Ympäristöpolitiikan opinnoissa syvennytään yhteiskunnan ja ympäristön suhteen ulottuvuuksiin sekä ympäristökysymysten taustoihin, hallintaan ja ratkaisumahdollisuuksiin. Teemoina ovat mm. kiertotalouden ratkaisut, kestävä luonnonvara- ja energiatalous sekä ilmastonmuutos.

Maisterihaku, Ympäristöpolitiikka, Joensuu

Tutustu ja hae

Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (maisterihaku)

Opi ymmärtämään, kuinka asiakirjallista tietoa hallitaan nyky-yhteiskunnassa. Työelämälähtöisen tutkinnon opinnoissa yhdistyvät alan tieteellinen tutkimus ja käytännön työ.

Maisterihaku, Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma, Joensuu

Tutustu ja hae

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma (maisterihaku)

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma, Kuopio

Tutustu ja hae

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma (maisterihaku)

Maisterihaku, Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma, Kuopio

Tutustu ja hae

Hyvinvointi yhteiskunnassa (maisterihaku)

Mitä sosiaalinen hyvinvointi on ja millaisia ovat sen kulttuuriset, taloudelliset ja ekologiset ehdot? Miten hyvinvointi jakautuu paikallisesti ja globaalisti, miten sitä voidaan vahvistaa? Miksi eriarvoisuus tappaa? Hyvinvointi yhteiskunnassa -opinnoissa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin sosiologian ja sosiaalipedagogiikan näkökulmista ja opitaan hyödyntämään tietoa sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntijoina.

Maisterihaku, Hyvinvointi yhteiskunnassa, Kuopio

Tutustu ja hae
Quote-merkki

Olen aina halunnut ymmärtää ihmisten toimintaa ja ilmiöitä, joita jokapäiväisessä elämässämme kohtaamme, ja tällaisiin kysymyksiin sosiologia tarjoaa tärkeitä näkökulmia.

- Hilma Möttönen, Sosiaalitieteet