YHTEISKUNTATIETEET

Ymmärrä paremmin nopeasti muuttuvaa
maailmaa. Osallistu tulevaisuuden yhteiskunnan
rakentamiseen!


Koulutukset ja hakukohteet

Sosiaalityö

Meillä kohtaavat ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Sosiaalityön opinnoissa saat monipuolista tietoa yhteiskunnasta, ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista sekä eriarvoisuutta aiheuttavista tekijöistä. Sosiaalityöllä vahvistetaan hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta sekä yksilöiden toimintakykyisyyttä elämän eri vaiheissa.

Sosiaalityö, Kuopio

Tutustu ja hae

Yhteiskuntatieteet

Ymmärrä paremmin nopeasti muuttuvaa maailmaa. Yhteiskuntatieteilijät tarkastelevat yhteiskunnallista muutosta ja etsivät vastauksia esimerkiksi kysymyksiin, miten hyvinvointi tai pahoinvointi muodostuu, miksi elämä tuntuu joskus vieraalta, millaiset ovat työ- ja koulutusmarkkinat ja miten kulttuuri muovaa sosiaalisia suhteita.

Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu

Tutustu ja hae

Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio

Tutustu ja hae

Maantiede ja ympäristöpolitiikka

Haluatko etsiä ratkaisuja alueellisiin ja maailmanlaajuisiin ympäristön, kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin kysymyksiin? Maantieteen ja ympäristöpolitiikan opinnot käsittelevät ympäristöön liittyviä ajankohtaisia teemoja. Voit valita oman kiinnostuksesi mukaan maantieteen, yhteiskuntamaantieteen tai ympäristöpolitiikan pääaineeksi opintojen edetessä.

Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu

Tutustu ja hae
Quote-merkki

Tässä se on − mun unelma-ammatti! Haluan urallani edistää ihmisten onnellisuutta mahdollisimman laajasti koko yhteiskunnan tasolla.

- Roosa Tähtinen, Sosiaalitieteet