FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN JOO-OPINTOTARJONTA


Teologian osasto

 • Yleinen teologia, perusopinnot (sivuaine, 25 op), yleinen teologia, aineopinnot (sivuaine, 35 op)
 • Ortodoksinen teologia, perusopinnot (sivuaine, 25 op), ortodoksinen teologia, aineopinnot (sivuaine, 35 op)
 • Raamatun kreikan perusteet (5 op)
 • Raamatun kreikan perusteet (5 op)
 • Raamatun heprean perusteet 1 (7 op)
 • Latinan perusteet (5 op)

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu

 • Ammatillisesti suuntautunut kielten opetus (25 op)
 • Luonnontieteet ja teknologia (25 op)
 • Professional Intercultural Competence (25op)

Humanistinen osasto

 • Etnomusikologia: perusopinnot (30 op), aineopinnot, sivuaine (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana etnomusikologia (60 op)
 • Finnish Culture Study Programme (25 op)
 • Japanin kieli ja kulttuuri: perusopinnot (30 op), aineopinnot (35 op)
 • Karjalan kieli ja kulttuuri: perusopinnot (25 op), aineopinnot (35 op), syventävät opinnot (60 op)
 • Kirjallisuus: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), syventävät opinnot (60 op)
 • Kulttuuriantropologia: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana kulttuuriantropologia (60 op)
 • Käännöstiede: käännöstieteen pakollinen moduuli (10 + 5 op), käännöstieteen tutkimusalaopinnot (15 – 30 op), tulkkauksen erikoistumisopinnot (15 – 30 op)
 • Mediakulttuuri ja viestintä: perusopinnot (30 op), aineopinnot sivuaineopiskelijoille (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä (60 op)
 • Perinteentutkimus: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), syventävät opinnot (60 op)
 • Ranskan kieli ja kulttuuri: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineet
 • Ruotsin kieli: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), syventävät opinnot (60 op), tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineet
 • Saksan kieli ja kulttuuri: perusopinnot (30 op),  aineopinnot (30 op), tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineet
 • Sukupuolentutkimus: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana sukupuolentutkimus (60 op)
 • Suomen kieli: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), syventävät opinnot (60 op), tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineet
 • Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, perusopinnot (25 op). Opiskelu edellyttää suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa.
 • Suomi toisena/vieraana kielenä -opintokokonaisuus (30 op), tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineet
 • Taiteensosiologia: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana taiteensosiologia (60 op)
 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet -opintokokonaisuus (25 op)
 • Venäjän kieli: perusopinnot (30 op), aineopinnot (30 op), venäjän kieli ja kulttuuri, syventävät opinnot (60 op), venäjän kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (60 op), tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineet
 • Yleinen kielitiede ja kieliteknologia: perusopinnot (226 op), aineopinnot (35 op), sivuaineen syventävät opinnot (60 op)

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 • Psykologia, perusopinnot (25 op)
 • Oikeuspsykologia (25 op)
 • Sivuainevaatimusten mukaisesti: Erityispedagogiikka, perusopinnot (25 op), erityispedagogiikka, aineopinnot (35 op), erityispedagogiikka, syventävät opinnot (60 op)
 • Sivuainevaatimusten mukaisesti: Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, perusopinnot (25 op), kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, aineopinnot (35 op), kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, syventävät opinnot (75 op)