Filosofisen tiedekunnan JOO-opintotarjonta


Teologian osasto

 • Yleinen teologia, perusopinnot (sivuaine, 25 op), yleinen teologia, aineopinnot (sivuaine, 35 op)
 • Ortodoksinen teologia, perusopinnot (sivuaine, 25 op), ortodoksinen teologia, aineopinnot (sivuaine, 35 op)
 • Raamatun kreikan peruskurssi (10 op)
 • Raamatun heprean peruskurssi (6 op)
 • Latinan peruskurssi (4 op)
 • Latinan jatkokurssi (4 op)

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu

 • Ammatillisesti suuntautunut kielten opetus (25 op)
 • Luonnontieteet ja teknologia (25 op)
 • Professional Intercultural Competence (25op)

Humanistinen osasto

 • Finnish Culture Study Programme (25 op)
 • Japanin kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op), japanin kieli ja kulttuuri, aineopinnot (35 op)
 • Karjalan kieli ja kulttuuri, perusopinnot (25 op), karjalan kieli ja kulttuuri, aineopinnot (35 op), karjalan kieli ja kulttuuri, syventävät opinnot (60 op)
 • Kieliteknologia, perusopinnot (30 op), kieliteknologia, aineopinnot (35 op)
 • Kirjallisuus, perusopinnot (30 op), kirjallisuus, aineopinnot (30 op), kirjallisuus, syventävät opinnot (60 op)
 • Kulttuuriantropologia, perusopinnot (30 op), kulttuuriantropologia, aineopinnot (35 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana kulttuuriantropologia (60 op)
 • Mediakulttuuri ja viestintä, perusopinnot (30 op), mediakulttuuri ja viestintä, aineopinnot (35 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä (60 op)
 • Musiikkitiede, perusopinnot (30 op), musiikkitiede, aineopinnot (35 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana musiikkitiede (60 op)
 • Perinteentutkimus, perusopinnot (30 op), perinteentutkimus, aineopinnot (35 op), perinteentutkimus, syventävät opinnot (60 op)
 • Ranskan kieli ja kulttuuri, perusopinnot (30 op), ranskan kieli ja kulttuuri, aineopinnot (30 op), sivuainekoe, tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineopinnot
 • Ruotsin kieli, perusopinnot (30 op), ruotsin kieli, aineopinnot (30 op), ruotsin kieli, syventävät opinnot (60 op), sivuainekoe, tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineopinnot
 • Saksan kieli, perusopinnot (30 op), saksan kieli ja kulttuuri, aineopinnot (30 op), saksan kieli ja kulttuuri, syventävät opinnot (60 op), saksan kieli ja kääntäminen, aineopinnot (35 op), saksan kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (60 op), sivuainekoe, tarkempia tietoja http://www.uef.fi/fi/filtdk/sivuaineopinnot
 • Sukupuolentutkimus, perusopinnot (30 op), sukupuolentutkimus, aineopinnot (35 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana sukupuolentutkimus (60 op)
  Suomen kieli, perusopinnot (30 op), suomen kieli, aineopinnot (30 op), suomen kieli, syventävät opinnot (60 op), sivuainekoe, tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineopinnot
 • Suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, perusopinnot (25 op). Opiskelu edellyttää suomen kielen perusteiden hyvää hallintaa.
 • Suomi toisena/vieraana kielenä -opintokokonaisuus (30 op), sivuainekoe, tarkempia tietoja http://www.uef.fi/web/hum/sivuaineopinnot
 • Taideaineiden opintokokonaisuus (25 op)
 • Taiteensosiologia, perusopinnot (30 op), taiteensosiologia, aineopinnot (35 op), kulttuurintutkimus, syventävät opinnot erikoistumisalana taiteensosiologia (60 op)
 • Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet -opintokokonaisuus (25 op)
 • Venäjän kieli, perusopinnot (30 op), venäjän kieli ja kulttuuri, aineopinnot (30 op), venäjän kieli ja kulttuuri, syventävät opinnot (62 op), venäjän kieli ja kääntäminen, aineopinnot (35 op), venäjän kieli ja kääntäminen, syventävät opinnot (65 op), sivuainekoe, tarkempia tietoja http://www.uef.fi/fi/filtdk/sivuaineopinnot
 • Yleinen kielitiede, perusopinnot (30 op), yleinen kielitiede, aineopinnot (35 op), yleinen kielitiede, syventävät opinnot (60 op)

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 • Psykologia, perusopinnot (25 op)
 • Oikeuspsykologia (25 op)
 • Sivuainevaatimusten mukaisesti: Erityispedagogiikka, perusopinnot (25 op), erityispedagogiikka, aineopinnot (35 op), erityispedagogiikka, syventävät opinnot (60 op)
 • Sivuainevaatimusten mukaisesti: Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, perusopinnot (25 op), kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, aineopinnot (35 op), kasvatus- ja aikuiskasvatustiede, syventävät opinnot (75 op)