Hakeminen


Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinta 2018

Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalintoja on uudistettu siten, että kevään yhteishaussa (II hakuaikana) haetaan yliopiston kaikkeen tutkintoon johtavaan koulutukseen siirtohakua ja kansainvälisten maisteriohjelmien hakuja lukuun ottamatta. Yhteishaun hakukohteet jakaantuvat pääsääntöisesti 3+2 -vuotisten kandidaatti- ja maisterikoulutusten sekä 2-vuotisten maisterikoulutusten hakukohteisiin. Kauppatieteissä on lisäksi erikseen joitakin 3+2 -vuotisia avoimen väylän hakukohteita.

Syksyn 2018 yhteishaussa on mukana vain Julkisoikeuden (Joensuu) hakukohde, johon valitaan opiskelijoita ainoastaan aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan. Muihin Itä-Suomen yliopiston hakukohteisiin ei ole syksyn 2018 yhteishaussa valintaa.

Yhteishaun hakuajat 2018

Kevään yhteishaku alkaa 14.3.2018 ja päättyy 28.3.2018 klo 15.00.
Syksyn yhteishaku alkaa 5.9.2018 ja päättyy 19.9.2018 klo 15.00.

Yhteishaun ulkopuolisten erillishakujen hakuajat 2018

Kevään siirtohaku: 2.–16.5.2018 klo 15.00 mennessä
Syksyn siirtohaku: 1.–15.10.2018 klo 15.00 mennessä

Hakeminen sekä yhteishaussa että yhteishaun ulkopuolisissa hauissa tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi. Tutustu hakemisessa vaadittavien liitteiden toimittamisaikatauluun.

Huomioi hakemisessa

• Sinun kannattaa lähettää sähköinen hakemuksesi hyvissä ajoin, sillä viimeisinä hakupäivinä hakujärjestelmässä voi olla ruuhkaa. Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen varmista, että saat siitä vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Säilytä saamasi viesti tai talleta lähettämäsi hakemus itsellesi pdf-muodossa.
• Hakijana olet aina itse vastuussa hakemuksesi perilletulosta.
• Hakijana sinun tulee itse huolehtia Postin kautta mahdollisesta osoitteenmuutoksestasi hakuajan päättymisen jälkeen. Yliopisto ei ole vastuussa siitä, jos sinulle lähettämämme posti, esimerkiksi hyväksymiskirje, ei tavoita sinua antamastasi osoitteesta.