AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOILLA HAKEVAT


Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet hakevat myös yhteishaussa. Vuoden 2020 hausta alkaen avoimen yliopiston /aikaisempien opintojen perusteella hakevien väylä  on erotettu omaksi hakukohteekseen. Hakukohteen nimessä on maininta ”Muut reitit yliopistoon”. Näissä hakukohteissa valintatapajonoina ovat muut mahdolliset valintatavat kuin todistusvalinta ja valintakoe-/soveltuvuuskoevalinta.

Ks. yliopistomme hakuväylät ja niiden valintatavat: Itä-Suomen yliopiston hakuväylät 2020

Tiedekunta on hakukohteen valintaperusteissa määritellyt vaadittavat aikaisemmat korkeakouluopinnot tai muut opinnot.  Suorat linkit opintopolun hakukohdetietoihin löydät alla olevan listauksen kautta. Linkit ovat löydettävissä myös koulutustarjonnan kautta.

Avoimen yliopiston opintojen väylät, yhteishaku 2020 (pdf)

Aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella (ml. avoimen yliopiston opinnot) hakeva voi halutessaan osallistua myös valintakokeeseen. Tällöin hakijan on haettava myös ko. koulutuksen kandidaatti (3 v) tai kandidaatti+maisteri (3 v + 2 v) -hakukohteeseen. Mikäli hakijalla ei ole lain edellyttämää korkeakoulukelpoisuutta, on hakijan haettava erivapautta osallistua valintakokeeseen (ks. kuka voi hakea)

Tutustu tarkemmin vaadittaviin liitteisiin ja niiden toimittamisaikatauluun hakuoppaassa tai Opintopolussa hakukohteen kuvauksen yhteydessä.