Avoimen yliopiston opinnoilla hakevat


Avoimen yliopiston opintoja suorittaneet hakevat myös yhteishaussa.Tiedekunta on yhteishaun hakukohteen valintaperusteissa määritellyt hakukohteelle vaadittavat aikaisemmat korkeakouluopinnot.

Ks. hakukohteen jonot: Itä-Suomen yliopiston hakuväylät 2018

Useimmissa Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteissa on myös omana jononaan aikaisemmat korkeakouluopinnot (ml. avoin väylä). Hakuoppaassa ja Opintopolussa hakukohteen yhteydessä on kuvattu jonoa koskevat valintaperusteet ja vaatimukset.

Avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevat voivat halutessaan osallistua myös hakukohteen valintakokeeseen, mikäli haluavat tulla huomioiduiksi myös muiden hakukohteen jonojen valinnassa. Tällöin hakija ilmoittaa valintakokeeseen osallistumisesta Opintopolun hakulomakkeella. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Tutustu tarkemmin vaadittaviin liitteisiin ja niiden toimittamisaikatauluun hakuoppaassa tai Opintopolussa hakukohteen kuvauksen yhteydessä.