HAKUOPPAAT


Hakuopas 2020 ja koulutustarjontaesite

Kevään toisen yhteishaun aikatauluun on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä (12.5.2020) tehty seuraavat muutokset:

Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään keskiviikkona 15.7.2020
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 8.7.2020)

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään keskiviikkona 22.7.2020 klo 15.00
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 15.7.2020)

Varasijoilta hyväksyminen päättyy maanantai 3.8.2020 klo 15.00
(aiemmin vahvistetun aikataulun mukaan 31.7.2020)

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan hakijoille alkuperäisen aikataulun mukaisesti viimeistään 27.5.2020

***

Itä-Suomen yliopiston koulutukset/oppiaineet ja hakukohteiden valintaperusteet on kuvattu tässä hakuoppaassa tiedekunnittain aakkosjärjestyksessä. Kunkin koulutuksen/oppiaineen alle on koottu kaikki ko. oppiaineeseen kuuluvat suomenkieliset haut.

Lisätietoja koulutuksista löytyy myös Opintopolusta, näiltä haeyliopistoon.fi verkkosivuilta ja koulutustarjontaesitteestä. Koulutustarjontamme kautta löydät linkit hakukohteisiin ja näet, miten koulutukset ja hakukohteet on nimetty: kandi+ maisterikoulutukset ja maisterikoulutukset.

Jokaisen tiedekunnan valintaperusteiden alussa on kooste tiedekunnan vuoden 2020 koulutuksista ja hakukohteista aloituspaikkoineen ja hakuaikoineen.

Hakuoppaan julkaisemisen jälkeen on tullut seuraavat lisäykset (17.12.2019), jotka eivät näy hakuoppaassa:
Filosofinen tiedekunta / Kelpoisuusopinnot (s. 32):
Käsityötiede, monimateriaalinen käsityö, perus- ja aineopinnot 60 op
Käsityötiede, monimateriaaliseen käsityöhön täydentävät perus- ja aineopinnot tutkinnon jälkeisinä opintoina (10 op/15 op)
Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Erilliset aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Julkisoikeus, Joensuu:
Valintakokeeseen (28.5.) liittyvät ohjeet julkaistaan hakuajan päättymisen jälkeen osoitteessa uef.fi/oikeustieteet/valintakoeohje (hakuoppaassa väärä linkki).

Hakuoppaan selailuversio

Hakuopas 2020_final (pdf)

Itä-Suomen yliopiston hakuopas 2020 on julkaistu vain sähköisessä muodossa. Koulutustarjontaesitteestä on julkaistu myös painettu versio.

Koulutustarjontaesitteen selailuversio

Esteettömyys korkeakouluopinnoissa