Hakuoppaan muutokset


Hakuoppaaseen 2018 on tullut seuraavat muutokset:

sivu 18
Yleinen hakukelpoisuus

Yliopistolain 37 § Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja erikoistumiskoulutukseen on muuttunut. Alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon);
2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka
3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Lakimuutos tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018.