HAKUOPPAAN MUUTOKSET


Hakuoppaaseen 2018 on tullut seuraavat muutokset:

sivu 18
Yleinen hakukelpoisuus

Yliopistolain 37 § Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja erikoistumiskoulutukseen on muuttunut. Alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut

1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon);
2) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka
3) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Lakimuutos tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2018.

sivu 66
Opinto-ohjaaja, Joensuu

Taulukossa valintajonon 2. Valintakoe tasapisteissä ratkaisee -kohdassa on virheellisesti ”1. Haastattelu”. Tasapisteissä ratkaisee
1. Soveltuvuuskoe
2. VAKAVA-pisteet

sivu 68 (Opinto-ohjaaja, Joensuu)
Pisteytyksen alla oleva maininta ”Lopullisen valinnan pistelaskussa valintakokeen raakapistemäärä (maks.10 p.) kerrotaan 5,6:lla (maks. 56 p.)” on virheellisesti hakuoppaassa. Lausetta ei tulisi olla lainkaan hakuoppaassa.

sivu 68
Maisterihaku Ohjausala, Joensuu

Hakukohde on nimeltään Maisterihaku, Opinto-ohjaaja, Joensuu.

sivu 150
Hoitotiede, Kuopio

Valintakoekirjan Tutkimus hoitotieteessä painosta on tarkennettu. Kirjasta käy 3., 4. tai 5. uudistettu painos (ei pelkästään 4. uudistettu painos). Nämä 3., 4. ja 5. painokset ovat identtiset, joten vuoden 2015 ja 2017 painokset soveltuvat valintakoemateriaaliksi.
– Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3., 4. tai 5. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2017.

sivu 153
Lääketiede, Kuopio

Lääketieteen valintakokeeseen ilmoittautuminen on Snellmania-rakennuksen aulassa, Yliopistonranta 1E (ei Medistudia-rakennuksessa).

sivu 158
Ravitsemustiede, Kuopio

Ravitsemustieteen valintakokeessa ei sallita laskimia. Valintakoe on laadittu niin, että laskin on tarpeeton.

sivu 190
Sosiaalityö, Kuopio

Yhteispistejonon ja valintakoepistejonon tasapistesääntö on virheellinen. Sosiaalityön yhteisvalinnassa tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä ja toissijaisesti valintakokeen aineistokokeen pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, asetetaan hakijat paremmuusjärjestyksessä samalle sijalle.