Liitteet


Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteita koskevat hakukelpoisuus- ym. liitteet tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi. Liitteiden maksimikoko on 10 Mt, ja jos koko ylittyy, viesti ei tule perille. Suuret liitteet kannattaa jakaa useampaan osaan/viestiin.

Mikäli sinun ei ole mahdollista toimittaa liitteitä sähköisinä, voit lähettää ne paperikopioina osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto
Hakijapalvelut
PL 1627
70211 Kuopio

tai toimittaa käyntiosoitteeseen: Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari)

Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa liitteiden toimitusosoite voi poiketa edellä mainitusta. Tällöin liitteiden toimittamisesta on ohje yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden valintaperusteissa sekä sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

Liitteiden toimittamisessa noudatetaan valtakunnallisia, korkeakoulujen yhdessä sopimia määräaikoja. Vaadituilla liitteillä tarkoitetaan pääsääntöisesti hakijoilta ennen valintoja vaadittuja liitteitä (todistuskopioita), jotka hakija on velvollinen toimittamaan korkeakouluun määräaikaan mennessä.

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai jos ylioppilastutkintosi valmistuu keväällä 2018, sinun ei tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota, koska ylioppilastutkintotiedot saadaan valintajärjestelmään suoraan Opetushallituksen rekisteristä.

Ennen vuotta 1990 kirjoittaneiden ylioppilaiden on toimitettava kopio ylioppilastutkintotodistuksesta hakukelpoisuuden toteamista varten. Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, RP) suorittaneiden sekä ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden on myös toimitettava tutkintotodistuskopio hakemuksen liitteeksi. IB-tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa kopio Diplomasta, Results Summary ei riitä.

28.3.2018 päättyvän kevään yhteishaun osalta vaaditut liitteet on toimitettava yliopistolle 13.4.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakukeväänä valmistuvat hakijat, joilla ei hakuvaiheessa ole tutkintotodistusta, mukaan lukien hakukeväänä valmistuvat IB-, EB- ja RP-hakijat, on toimitettava oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta 13.4.2018 mennessä. Sen lisäksi heille on seuraavat määräajat:

1. Pohjoismaissa (ml. Suomi) toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon tai ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistuvan on toimitettava 13.4.2018 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 10.7.2018 klo 15:00.

2. Ammattikorkeakoulututkintoon tai RP-tutkintoon valmistuvan on toimitettava 13.4.2018 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 7.6.2018 klo 15:00.

3. IB- ja EB-tutkintoon valmistuvan on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades -arvosanat yhteispisteineen 13.4.2018 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 13.7.2018 klo 15:00. IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää lähettämään se suoraan yliopistoon 13.7.2018 klo 15.00 mennessä.

Syksyn yhteishaussa vaaditut liitteet on toimitettava 26.9.2018 klo 15.00 mennessä. Syksyllä tutkinnon suorittavat toimittavat kopiot tutkintotodistuksista ja suoritetuista opinnoista 10.10.2018 klo 15.00 mennessä.

Hyvä tietää

Liitä hakemukseen vain hakulomakkeessa ilmoitetut kopiot. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia, ellei hakulomakkeella ole jostakin tietystä todistuksesta näin erikseen mainittu. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu tai kahden henkilön oikeaksi todistama. Liitteenä pyydetyn opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, oppilaitoksen myöntämä (WebOodista tulostettu ei käy). Yliopisto ei palauta hakijalle hänen toimittamiaan kopioita.

Liitteet ovat aina hakukohdekohtaisia ja koskevat aina yhtä yhteishakua kerrallaan. Jos haet useammassa peräkkäisessä yhteishaussa, sinun tulee toimittaa joka kerralla vaaditut liitteet uudelleen.

Siirtohaun liitteet

Hakemuksen täydentäminen

Hakemuksen täydentäminen tapahtuu hallintolain 22 §:n mukaisesti.

Liitteiden on oltava perillä yliopiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Hakukeväänä valmistuville on omat määräajat todistusten toimittamiseksi. Jos hakija ei toimita liitteitä annetun määräajan tai hänelle mahdollisesti myönnetyn hakemuksen täydennysajan puitteissa, hänen hakemustaan ei huomioida valinnassa.

Virheellisten tietojen antaminen

Hakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin sinua voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut. Virheellisten tai muuttuneiden tietojen antamisen seurauksena valintapisteytystä voidaan muuttaa vastaamaan oikeita tietoja ja opiskelupaikka peruuttaa.

Ehdollinen valinta

Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB) tai Pohjoismaissa ammatillisen tutkinnon suorittaneiden hakijoiden opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes yliopisto on tarkistanut hakukelpoisuuden lopullisesta tutkintotodistuksesta.

Mikäli hakukeväänä ammatillisen tutkinnon suorittaneen lopullista tutkintotodistusta ei ole saatu 7.6.2018 klo 15.00 mennessä, voidaan nämä hakijat valita ehdollisesti (13.4.2018 mennessä toimitettujen) ennakkoarvioiden perusteella. Hakijan tulee toimittaa kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Mikäli hakukeväänä IB- tai EB-tutkinnon suorittaneen lopullisia arvosanatietoja ei ole saatu 7.6.2018 klo 15.00 mennessä, voidaan nämä hakijat valita ehdollisesti (13.4.2018 mennessä toimitettujen) ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades). Hakijan tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 13.7.2018 klo 15.00. Lähtöpisteet ja valintapäätös vahvistetaan lopullisten arvosanojen perusteella (ensikertalaiskiintiöt ja tasapistesäännöt huomioiden).

Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos esimerkiksi hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Hakijan antamien tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin valintapäätös ehdollisen valinnan osalta vahvistuu.