LIITTEET


Itä-Suomen yliopiston yhteishaun hakukohteita koskevat hakukelpoisuus- ym. liitteet tulee tallentaa hakemukselle Opintopolun ohjeistuksen mukaisesti. 1.4.2020 päättyvän kevään yhteishaun osalta vaaditut liitteet on tallennettava hakemukselle 8.4.2020 klo 15.00 mennessä, ks. poikkeukset ja tarkennukset alla.

Vaadituilla liitteillä tarkoitetaan pääsääntöisesti todistuskopioita tai vastaavia asiakirjoja, joita tarvitaan valintojen toteuttamista varten, ja jotka on tallennettava hakemukselle määräaikaan mennessä. Liitteet ovat aina hakukohdekohtaisia ja koskevat kutakin hakua kerrallaan. Jos todistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, on hakemukselle tallennettava lisäksi virallinen käännös todistuksesta.

Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa liitteiden toimitusaikataulu voi poiketa alla mainitusta. Tällöin liitteiden toimittamisesta on ohje yhteisvalinnassa mukana olevien hakukohteiden valintaperusteissa sekä sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa Opintopolku.fi.

Kielitaitovaatimukset: Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suo­mi. Suomen kielellä järjestettäviin koulutuksiin edelly­tetään opiskelun kannalta välttämätön kielitaito. Ks. tarkemmat vaatimukset haeyliopistoon.fi/hakeminen/kielitaitovaatimukset/

Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet

Ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet tallentavat hakemukselle kopion ylioppilastutkintotodistuksesta hakukelpoisuuden toteamista varten.

Vuonna 1990 tai sen jälkeen suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneiden ylioppilastutkintotiedot (myös keväällä 2020 valmistuvat) saadaan valintajärjestelmään suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta, joten kopioita ei tarvitse tallentaa hakemukselle.

IB-/EB-tutkinnon suorittaneet

IB– tutkinnon suorittaneiden tulee tallentaa hakemukselle kopio Diplomasta, Results Summary ei riitä. Keväällä 2020 IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades IBO:lta ja pyytää lähettämään se suoraan Itä-Suomen yliopistoon 15.7.2020 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat saadaan IB-organisaatiolta sähköisesti.

EB– tutkinnon suorittaneiden tulee tallentaa hakemukselle kopio tutkintotodistuksesta. Keväällä 2020 EB-tutkintoon valmistuvan on tallennettava hakemukselle predicted grades -arvosanat  8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.7.2020 klo 15:00.

Hakukeväänä kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB) suorittaneiden valinta on ehdollinen, kunnes yliopisto on tarkistanut hakukelpoisuuden lopullisesta tutkintotodistuksesta. Todistusvalinnan tulos vahvistetaan lopullisten arvosanojen perusteella (ensikertalaiskiintiöt ja tasapistesäännöt huomioiden).

Hakija on aina itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Jos esimerkiksi hakijan arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hakija valita opiskelijaksi asetetun opiskelijavalintakiintiön ulkopuolelta. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, peruutetaan opiskelupaikka. Hakijan antamien tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin valintapäätös ehdollisen valinnan osalta vahvistuu.

RP- tai DIA-tutkinnon suorittaneet

RP- tai DIA -tutkinnon suorittaneiden tulee tallentaa hakemukselle kopio tutkintotodistuksesta 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Hakukeväänä RP- tai DIA -tutkintoon valmistuvan on tallennettava hakemukselle 8.4.2020 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee liittää hakemukselle heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 5.6.2020 klo 15:00.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Ennen vuotta 2017 toisen asteen ammatillisen perustutkinnon tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet liittävät hakemukselle kopion tutkintotodistuksesta.

Vuonna 2017 tai sen jälkeen suoritetun toisen asteen ammatillisen perustutkinnon tai ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tiedot saadaan suoraan valintajärjestelmään, joten kopiota ei tarvitse tallentaa hakemukselle.

Muu korkeakoulukelpoisuus

Mikäli et ole suorittanut yleistä korkeakoulukelpoisuutta osoittavaa tutkintoa, voit osoittaa sen suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Itä-Suomen yliopistoon ovat kelpoisia hakemaan myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet. Kopio tutkintotodistuksesta on tallennettava hakemuksella 8.4.2020 klo 15:00 mennessä.

Hakukeväänä ammattikorkeakoulututkintoon, yliopistotutkintoon tai AICE-tutkintoon valmistuvan on tallennettava hakemukselle 8.4.2020 klo 15:00 mennessä oppilaitoksen antama ennakkoarviointi tutkinnon suorittamisesta. Tutkintotodistuksen kopio tulee liittää hakemukselle heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 5.6.2020 klo 15:00.

Aikaisemmat korkeakouluopinnot ja/tai avoimen yliopiston opinnot

Aikaisempien korkeakouluopintojen ja/tai avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien tulee liittää hakemukselle opintosuoritusote suoritetuista opinnoista/opintokokonaisuuksista 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Mikäli vaadittujen opintojen suorittaminen on vielä kesken hakuajan päättyessä, tulee hakijan liittää hakemukselle 8.4.2020 mennessä opintosuoritusote suoritetuista opinnoista, ja lopullinen opintosuoritusote heti opintojen valmistumisen jälkeen, viimeistään 5.6.2020 klo 15:00. Poikkeuksena Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, Muut reitit yliopistoon -hakukohde, jossa opinnot on oltava valmiina hakuajan päättymiseen mennessä ja liitteet lisättynä hakemukselle 8.4. mennessä.

Maisterihaku

Kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta tulee tallentaa hakemukselle 8.4.2020 klo 15:00 mennessä. Mikäli hakukelpoisuuden antavien opintojen ja tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, tulee hakemukselle tallentaa kopio ed. mainittuun määräaikaan mennessä suoritetuista opinnoista ja tutkinnoista. Tutkintotodistuksen kopio ja lopullinen opintosuoritusote tulee toimittaa heti valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 5.6.2020 klo 15:00.

Syksyn haku

Syksyn 2020 yhteishaussa mikäli vaadittujen opintojen suorittaminen on vielä kesken hakuajan päättyessä, tulee hakijan tallentaa hakemukselle opintosuoritusote 23.9.2020 klo 15:00 mennessä. Lopullinen opintosuoritusote on toimitettava heti opintojen valmistumisen jälkeen, viimeistään 7.10.2020 klo 15:00. Maisterihaun hakukohteeseen liitetään myös tutkintotodistus.

Hyvä tietää

Liitä hakemukseen vain hakulomakkeessa ilmoitetut kopiot. Kopion ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettu tai kahden henkilön oikeaksi todistama. Liitteenä pyydetyn opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, oppilaitoksen myöntämä. Sähköisesti varmennetut opintosuoritusotteet (WebOodi) ovat virallisia. Huomioithan, että sähköisesti varmennetut kelpaavat vain, kun niitä käytetään alkuperäisessä pdf-muodossaan eli ei tulostettuna tai muokattuna. Yliopisto ei palauta hakijalle hänen toimittamiaan kopioita.

Liitteet ovat aina hakukohdekohtaisia ja koskevat aina yhtä yhteishakua kerrallaan. Jos haet useammassa peräkkäisessä yhteishaussa, sinun tulee toimittaa joka kerralla vaaditut liitteet uudelleen.

Hakemuksen täydentäminen

Hakemuksen täydentäminen tapahtuu hallintolain 22 §:n mukaisesti. Liitteiden on oltava tallennettuna hakemukselle tai perillä Itä-Suomen yliopistossa yliopiston ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Hakukeväänä valmistuville on omat määräajat todistusten toimittamiseksi. Jos et tallenna liitteitä hakemukselle annetun määräajan tai sinulle mahdollisesti myönnetyn hakemuksen täydennysajan puitteissa, ei hakemustasi huomioida valinnassa.

Virheellisten tietojen antaminen

Olet vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan viimeistään opintojen alkaessa, jolloin sinua voidaan pyytää esittämään ne alkuperäiset todistukset, joihin valinta on perustunut. Virheellisten tai muuttuneiden tietojen antamisen seurauksena valintapisteytystä voidaan muuttaa vastaamaan oikeita tietoja ja opiskelupaikka peruuttaa.

Siirtohaun liitteet