HAKEMINEN


Hakeminen ja hakulomakkeet

Siirtohaun hakuajat Itä-Suomen yliopistossa ovat 4.-18.5.2020 klo 15.00 ja 1.-15.10.2020 klo 15.00. Kaikissa hakukohteissa ei välttämättä käytetä molempia hakuaikoja, joten tarkista hakuaika oman hakukohteesi valintaperusteista.

Hakeminen siirtohaussa tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi

Pääaineen vaihdolla tarkoitetaan tilannetta, jossa opiskelija siirtyy yliopiston sisällä niin, ettei tavoitetutkinto tai tutkintonimike vaihdu. Niissä hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla lomakkeella ja niihin on erillinen ohjeistus (katso tarkemmin kamu.uef.fi)

Siirto-opiskelijat valitaan tiedekuntien sopimien yhteisten periaatteiden sekä kunkin tiedekunnan erikseen vahvistamien valintaperusteiden ja -kiintiöiden mukaisesti. Itä-Suomen yliopiston vuoden 2020 hakuoppaan alkuosa sisältää kaikkien tiedekuntien opiskelijavalintaan liittyviä yleisiä periaatteita, menettelyohjeita ja aikatauluja. Opas on luettavissa ja tulostettavissa verkossa osoitteessa haeyliopistoon.uef.fi/hakeminen/hakuoppaat/.

Siirto-opiskelijoihin ei sovelleta yhden korkeakoulupaikan sääntöä, mutta ottaessaan siirtohaussa tarjotun opiskelupaikan vastaan, hakija joutuu luopumaan aikaisemmasta siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan.

Liitteet

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa todistuskopion ja /tai opintosuoritusotteen liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Liitteenä pyydetyn opintosuoritusotteen tulee olla virallinen, oppilaitoksen myöntämä. Sähköisesti varmennetut opintosuoritusotteet ovat virallisia, mutta huomioithan, että sähköisesti varmennetut kelpaavat vain, kun niitä käytetään alkuperäisessä pdf-muodossaan eli ei tulostettuna tai muokattuna. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeelle kevään haussa 25.5.2020 klo 15.00 ja syksyn haussa 22.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen liitteistä ja vaadittavien opintojen aikataulusta voi olla tarkempia ohjeita hakukohteen valintaperusteiden yhteydessä.

Opintopolun kautta tapahtuvassa haussa liitteet lisätään hakulomakkeelle. Jos sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista, liitteet toimitetaan osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 KUOPIO, (käyntiosoite: Yliopistonranta 1 B, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari).

Jos hakua ei järjestetä Opintopolussa, ohjeistus liitteiden toimittamisesta on Kamussa.