Hakeminen


Hakeminen ja hakulomakkeet

Siirtohaun hakuajat Itä-Suomen yliopistossa ovat 2.-16.5.2018 ja 1.-15.10.2018. Kaikissa hakukohteissa ei välttämättä käytetä molempia hakuaikoja, joten tarkista hakuaika oman hakukohteesi oppiaineesta.

Hakeminen siirtohaussa tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi lukuun ottamatta pääaineen tai koulutusohjelman vaihtamista Itä-Suomen yliopiston sisällä, kun tiedekunta tai tavoitetutkinto ei vaihdu, sekä kampusten välistä siirtymistä. Niissä hakeminen tapahtuu tiedekunnan omalla lomakkeella ja niihin on erillinen ohjeistus (katso tarkemmin tiedekunnan ja hakukohteen ohjeet).

Siirto-opiskelijat valitaan tiedekuntien sopimien yhteisten periaatteiden sekä kunkin tiedekunnan erikseen vahvistamien valintaperusteiden ja -kiintiöiden mukaisesti. Itä-Suomen yliopiston vuoden 2018 hakuoppaan alkuosa sisältää kaikkien tiedekuntien opiskelijavalintaan liittyviä yleisiä periaatteita, menettelyohjeita ja aikatauluja. Opas on luettavissa ja tulostettavissa verkossa osoitteessa haeyliopistoon.uef.fi/hakeminen/hakuoppaat/.

Siirto-opiskelijoihin ei sovelleta yhden opiskelupaikan sääntöä, mutta ottaessaan siirtohaussa tarjotun opiskelupaikan vastaan, hakija joutuu luopumaan aikaisemmasta siirron perusteena olevasta opinto-oikeudestaan.

Liitteet

Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina hakuajan päättymiseen (kevään haku 16.5.2018 ja syksyn haku 15.10.2018) mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee liittää hakulomakkeelle kevään haussa 30.5.2018 klo 15.00 ja syksyn haussa 29.10.2018 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen liitteistä ja vaadittavien opintojen aikataulusta voi olla tarkempia ohjeita hakukohteen valintaperusteiden yhteydessä.

Opintopolun kautta tapahtuvassa haussa liitteet lisätään hakulomakkeelle. Jos sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista, liitteet toimitetaan osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 KUOPIO, (käyntiosoite: Yliopistonranta 1 B, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari).

Jos hakua ei järjestetä Opintopolussa, ohjeistus liitteiden toimittamisesta on tiedekunnan hakulomakkeella.