SIIRTOHAKU, BIOLÄÄKETIEDE, KUOPIO


Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Siirtohaussa valitaan kaksi (2) opiskelijaa. Biolääketieteen koulutusohjelmassa voi hakeutua opiskelemaan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintoja siirto-opiskelijana täyttäessään yleiset siirto-opiskelijan edellytykset. Lisäksi hakijalta edellytetään vähintään 25 op tutkintoon soveltuvia, pakollisiin opintoihin sisällytettävissä olevia opintoja. Valinta tehdään suoritettujen opintojen laajuuden, tutkintoon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakeminen ja liitteiden toimitus, ks. siirtohaku/hakeminen. Vaaditut liitteet lisätään hakulomakkeelle.

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa.

Itä-Suomen yliopisto / Terveystieteiden tiedekunta
s-posti: biomed@uef.fi / puh. 040 355 3122
uef.fi/biomed / Opintopolku.fi