Siirtohaku, Biolääketiede, Kuopio


Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018

Siirtohaussa valitaan kaksi (2) opiskelijaa. Biolääketieteen koulutusohjelmassa voi hakeutua opiskelemaan luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkintoja siirto-opiskelijana täyttäessään yleiset siirto-opiskelijan edellytykset. Lisäksi hakijalta edellytetään vähintään 25 op tutkintoon soveltuvia, pakollisiin perus- ja aineopintoihin sisällytettävissä olevia opintoja. Valinta tehdään suoritettujen opintojen laajuuden, tutkintoon soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Siirto-opiskelijaksi voi hakea aikaisintaan yhden lukuvuoden opintojen jälkeen. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakeminen ja liitteiden toimitus, ks. siirtohaku/hakeminen

Liitteiden saatteeseen tulee merkitä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, liitteiden lukumäärä sekä sen hakukohteen nimi, jota lähetetyt liitteet koskevat. Postitse lähetettävään kirjekuoreen merkitään ”Hakemuksen liitteet, biolääketiede”.

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

 

Itä-Suomen yliopisto / Terveystieteiden tiedekunta
s-posti: biomed@uef.fi / puh. 040 355 3699
uef.fi/biomed / Opintopolku.fi