SIIRTOHAKU, ERITYISLUOKANOPETTAJA JA ERITYISOPETTAJA, JOENSUU


Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2.–16.5.2019 klo 15.00

Siirtohaussa erityisluokanopettajan ja erityisopettajan koulutukseen aloituspaikkoja on viisi (5). Siirtohaussa hakijalla on oltava voimassa oleva opinto-oikeus hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena. Kandidaattivaiheen opintoja suorittavalla hakijalla on oltava toisessa yliopistossa valintakokeen kautta myönnetty opiskeluoikeus KK- ja KM -tutkintoihin johtavassa vastaavan erityisopettajakelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa. Lisäksi hakijalta edellytetään suoritetut erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op).

Hakemuksen liitteet
Jokainen hakija liittää hakemukseensa hakukelpoisuuden osoittavat todistukset tai opintosuoritusotteet. Mikäli opintoja on suoritettu ulkomailla, täytyy hakemukseen liittää myös Opetushallituksen tai suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus.

Hakemuksen liitteet lisätään hakulomakkeelle viimeistään 31.5.2019 klo 15.00. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Erityispedagogiikka
s-posti: erped.haku@uef.fi / puh. 029 445 2048, 029 445 2041
uef.fi/web/kapsy / Opintopolku.fi