Siirtohaku, Erityisopettaja, Joensuu


Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2.–16.5.2018 klo 15.00

Siirtohaussa erityisopettajan koulutukseen aloituspaikkoja on viisi (5). Kandidaattivaiheen opintoja suorittavalla hakijalla on oltava toisessa yliopistossa valintakokeen kautta myönnetty opiskeluoikeus KK- ja KM -tutkintoihin johtavassa vastaavassa erityisopettajakelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa. Lisäksi hakijalta edellytetään suoritetut erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op).

Hakukelpoisuuden tuottavat opinnot on oltava suoritettuna viimeistään 16.5.2018.

Hakemuksen liitteet
Jokainen hakija liittää hakemukseensa hakukelpoisuuden osoittavat todistukset tai opintorekisteriotteet. Mikäli opintoja on suoritettu ulkomailla, täytyy hakemukseen liittää myös Opetushallituksen tai suomalaisen yliopiston antama vastaavuustodistus.

Hakemuksen liitteet lisätään hakulomakkeelle viimeistään 30.5.2018 klo 15.00. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.

 

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Erityispedagogiikka
s-posti: erped.haku@uef.fi / puh. 029 445 2048, 029 445 2041
uef.fi/web/kapsy / Opintopolku.fi