Siirtohaku, Farmaseutti, Kuopio


Farmaseutti (3 v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Siirtohaussa valitaan yksi (1) opiskelija. Farmaseutin koulutusohjelmassa siirtoa voi hakea vain Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin vastaavasta koulutusohjelmasta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakeminen ja liitteiden toimitus, ks. siirtohaku/hakeminen.

Huom! Liitteiden saatteeseen tulee merkitä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, liitteiden lukumäärä sekä sen hakukohteen nimi, jota lähetetyt liitteet koskevat. Postitse lähetettävään kirjekuoreen merkitään ”Hakemuksen liitteet, farmaseutin siirtohaku”. Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

 

Itä-Suomen yliopisto / Terveystieteiden tiedekunta / Farmasian laitos
s-posti: farmasia.haku@uef.fi / puh. 029 44 51007
uef.fi/farmasian-laitos / Opintopolku.fi