Siirtohaku, Historia, Joensuu


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Historian siirtohaussa valitaan enintään kaksi (2) hakijaa. Hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut jonkin historia-aineen perus- ja aineopinnot (vähintään 60 op) vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5, voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta tehdään ensisijaisesti opintomenestyksen (hakuperusteena olevien opintojen opintopistemäärillä painotettu keskiarvo) ja toissijaisesti suoritettujen opintojen määrän perusteella.

 

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Historia- ja maantieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi / puh. 029 44 55195
uef.fi/geohistoria / Opintopolku.fi