SIIRTOHAKU, JULKISOIKEUS, JOENSUU


Hallintotieteiden kandidaatti ja hallintotieteiden maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Julkisoikeuden siirtohaussa hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan hyväksytään hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelman mukaiset Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op. Huomioon otetaan vuoden 2019 opiskelijavalinnassa ainoastaan 1.8.2008 jälkeen suoritetut oikeustieteiden opinnot. Kaikki valintaperusteissa vaaditut opinnot suorittaneet hyväksytään. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa eivät voi hakeutua suorittamaan samalla tai vastaavalla koulutusalalla jo kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneet. Samaksi tai vastaavaksi koulutusalaksi katsotaan oikeustieteellisellä alalla suoritettu alempi tai ylempi korkeakoulututkinto sekä julkisoikeus-pääaineessa suoritettu kandidaatin tai maisterin tutkinto.

Julkisoikeuden siirtohaku järjestetään vain keväällä.

Hakemuksen liitteet
Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa todistuskopion ja/tai suoritusotteen liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi kevään haussa 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Oikeustieteiden laitos
s-posti: oikeustieteet@uef.fi / puh. 029 445 5220
uef.fi/oikeustieteet / Opintopolku.fi