Siirtohaku, Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu


Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Käsityönopettajan, monimateriaalisen käsityön siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kolme (3). Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus kandidaatin tutkintoon toisen yliopiston vastaavassa koulutuksessa ja hakija, joka on harjoittanut toisessa yliopistossa vastaavia opintoja vähintään kaksi vuotta, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi pääaineen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään pääaineen perusopintojen arvosanaa.

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta sekä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2018, hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee liittää hakulomakkeelle viimeistään 30.5.2018 klo 15.00.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Käsityönopettajakoulutus
s-posti: kas.haku@uef.fi / puh. 029 445 2798, 029 445 2044
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi