SIIRTOHAKU, KÄSITYÖNOPETTAJA, MONIMATERIAALINEN KÄSITYÖ, JOENSUU


Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Käsityönopettajan, monimateriaalisen käsityön siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kolme (3). Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus kandidaatin tutkintoon toisen yliopiston vastaavassa koulutuksessa,  ja joka on harjoittanut toisessa yliopistossa vastaavia opintoja vähintään kaksi vuotta, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi pääaineen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään pääaineen perusopintojen arvosanaa.

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta käsityönopettajan koulutukseen sekä opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi 31.5.2019 klo 15.00 mennessä. Suoritetuista opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä tuolloin. Hakijalla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Käsityönopettajakoulutus
s-posti: kas.haku@uef.fi / puh. 029 445 2798, 029 445 2044
uef.fi/web/skope / Opintopolku.fi