Siirtohaku, Kasvatustiede ja aikuiskasvatus, Joensuu


Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Hakumenettely: Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Aloituspaikat: Valitaan 7 opiskelijaa.

Voidakseen tulla hyväksytyksi siirtohaussa, hakijalla on oltava kandidaattivaiheen opinto-oikeus johonkin koulutukseen joko Itä-Suomen yliopistossa tai muussa yliopistossa. Lisäksi hakijan tulee olla suorittanut kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) vähintään arvosanalla hyvä (3/5) sekä sen lisäksi vähintään yhden muun yliopistotasoisen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov).

Hakijat asetetaan järjestykseen yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Varasijoille asetetaan loput valinnan perusteiden mukaisesti kelpoiset hakijat.

Opiskelija valitsee pääaineensa (kasvatus- tai aikuiskasvatustiede) opinto-oikeuden saatuaan. Opiskelu tapahtuu Joensuun kampuksella.

Hakemuksen liitteet
Hakemuksen liitteenä hakijan on toimitettava todistukset voimassa olevasta opinto-oikeudesta sekä opinnoista (opiskelutodistus sekä virallinen opintosuoritusote, josta opintokokonaisuudet näkyvät). Hakemuksen liitteet lisätään hakulomakkeelle viimeistään 30.5.2018 klo 15.00.

Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.

 

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/ Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
s-posti: kasvaik.haku@uef.fi / puh. 029 44 52046
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi