SIIRTOHAKU, KASVATUSTIEDE JA AIKUISKASVATUS, JOENSUU


Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Hakumenettely: Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Aloituspaikat: Valitaan 7 opiskelijaa.

Voidakseen tulla hyväksytyksi siirtohaussa, hakijalla tulee olla voimassa oleva kandidaattivaiheen opinto-oikeus hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena johonkin koulutukseen joko Itä-Suomen yliopistossa tai muussa yliopistossa. Lisäksi hakijan tulee olla suorittanut kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) vähintään arvosanalla hyvä (3/5) sekä sen lisäksi vähintään yhden muun yliopistotasoisen perusopintokokonaisuuden (25 op/15 ov).

Hakijat asetetaan järjestykseen yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Varasijoille asetetaan loput valinnan perusteiden mukaisesti kelpoiset hakijat.

Opiskelija valitsee pääaineensa (kasvatus- tai aikuiskasvatustiede) opinto-oikeuden saatuaan. Opiskelu tapahtuu Joensuun kampuksella.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä todistukset voimassa olevasta opinto-oikeudesta sekä opinnoista (opiskelutodistus sekä virallinen opintosuoritusote, josta opintokokonaisuudet näkyvät) 31.5.2019 klo 15:00 mennessä.

Huom! Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä määräaikaan mennessä, ei hakijan hakemusta käsitellä opiskelijavalinnassa. Opiskelijaksi hyväksytyn hakijan liitteet tarkistetaan alkuperäisistä todistuksista opintojen alkaessa.

 

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto/ Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus
s-posti: kasvaik.haku@uef.fi / puh. 029 44 52046
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi