Siirtohaku, Kotitalousopettaja, Joensuu


Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Kotitalousopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kolme (3). Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus kandidaatin tutkintoon toisen yliopiston vastaavassa koulutuksessa ja hakija, joka on harjoittanut toisessa yliopistossa vastaavia opintoja vähintään kaksi vuotta, voidaan hyväksyä siirtoopiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalta edellytetään suoritetuiksi pääaineen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään pääaineen perusopintojen arvosanaa.

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta sekä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2018, hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään 30.5.2018 klo 15.00. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona kot.haku@uef.fi.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/Kotitalousopettajakoulutus
puh. 029 445 2798, 029 445 2044
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi