SIIRTOHAKU, KULTTUURINTUTKIMUS, JOENSUU


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Kulttuurintutkimuksen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisen yliopiston kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus. Opinto-oikeuden voimassaolon tulee jatkua vielä hakua seuraavan lukukauden ajan.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijalla tulee olla hakuajan päättymiseen mennessä painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin (3/5) tiedoin suoritetut hakuperusteena olevan oppiaineen (kirjallisuus, perinteentutkimus tai kulttuurintutkimuksen erikoistumisala kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, etnomusikologia, sukupuolentutkimus tai taiteensosiologia) tai lähialan perusopinnot (30 op).

Haettu pääaine tai kulttuurintutkimuksen erikoistumisala ja haun perusteena oleva oppiaine tulee ilmoittaa hakulomakkeella. Lähialan aiempien opintojen soveltuvuuden arvioi kulttuurintutkimuksen vastuuprofessori.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta valintaperusteena olevan oppiaineen opintosuoristusten painotetun keskiarvon perusteella.

Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeelle 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Poikkeuksena edelliseen ovat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisessa osastossa HUK- ja FM-tutkintoja suorittavat opiskelijat:
He voivat hakea pääaineen vaihtoa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja ja kiintiöitä. Hakemuksessa tulee ilmoittaa pääaineeksi haluttu kulttuurintutkimuksen oppiaine (kirjallisuus, perinteentutkimus tai kulttuurintutkimuksen erikoistumisala kulttuuriantropologia, mediakulttuuri ja viestintä, etnomusikologia, sukupuolentutkimus tai taiteensosiologia).

Kandidaattivaiheen hakijan pitää olla suorittanut haetusta pääaineesta perusopinnot painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5). Maisterivaiheen hakijan tulee olla suorittanut haetusta pääaineesta sekä perus- että painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut aineopinnot.

Siirtohakua ja pääaineen vaihtamista koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku.

Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi / puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi