Siirtohaku, Kulttuurintutkimus, Joensuu


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Kulttuurintutkimuksen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisen yliopiston kandidaattivaiheen opiskelija.

Ollakseen siirtokelpoinen hakijan tulee olla suorittanut hakuperusteena olevan oppiaineen, erikoistumisalan tai lähialan perusopinnot painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin (3/5) tiedoin hakuajan päättymiseen mennessä. Haettu pääaine tai erikoistumisala ja haun perusteena oleva oppiaine tulee ilmoittaa hakulomakkeella. Lähialan aiempien opintojen soveltuvuuden arvioi kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta valintaperusteena olevan oppiaineen opintosuoristusten painotetun keskiarvon perusteella.

Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee liittää hakulomakkeelle 30.5.2018 klo 15.00 mennessä.

 

Poikkeuksena edelliseen ovat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisessa osastossa opiskelevia koskevat hakuohjeet:

HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat opiskelijat voivat hakea pääaineen vaihtoa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmaan vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja ja kiintiöitä. Haettu kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman pääaine tai erikoistumisala tulee ilmoittaa hakemuksessa. Kandidaattivaiheen hakijan pitää olla suorittanut haetusta pääaineesta perusopinnot painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Maisterivaiheen hakijan tulee olla suorittanut haetusta pääaineesta sekä perus- että aineopinnot. Aineopintojen kokonaisarvosanan on tällöin oltava painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvät tiedot (3/5).

 

Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi / puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi