SIIRTOHAKU, LÄÄKETIEDE, KUOPIO


Lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Aloituspaikat: 1

Hakeminen tapahtuu osoitteessa Opintopolku.fi. Hakemuksen liitteet (mm. opintosuoritusote, läsnäolotodistus, vaihdokin suostumus) liitetään hakukomakkeelle viimeistään 31.5.2019 klo 15.00.

Yleinen siirtosäännös: Siirto-opiskelijana yliopistoon voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena.

Lääketieteen koulutusohjelmassa yleisten siirtosäännösten lisäksi siirto-opiskelijavalinnassa edellytetään vastavuoroisuutta yliopistojen tiedekuntien välillä. Siirto-opinto-oikeutta hakevan tulee itse osoittaa Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnasta saman koulutusohjelman vastaavassa vaiheessa oleva ja hakijan kotiyliopistoon siirto-opinto-oikeutta hakeva opiskelija eli ns. vaihdokki ja hänen kirjallinen suostumuksensa siirrolle. Tiedekunta voi harkintansa mukaan hyväksyä siirto-opiskelijan toisesta maamme lääketieteellisestä koulutusyksiköstä vastaavasta koulutusohjelmasta sinne valintakokeen kautta hyväksytyn opiskelijan, jos hänellä on osoittaa tiedekunnan riittäväksi katsoma opintomenestys ja ns. vaihdokki. Opinto-oikeuden myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että molemmat yliopistot hyväksyvät opiskelupaikan vaihdon.