Siirtohaku, Läntinen teologia, Joensuu


Teologian kandidaatti ja maisteri (3v+ 2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys:

1) Kandidaattivaiheen opiskelija suomalaisessa yliopistossa (Itä-Suomen yliopiston opiskelijalla opinto-oikeus muu kuin TK ja TM)

  • Valittavien määrä: 10
  • Tasapisteissä ratkaisee: 1. Teologian opintojen painotettu keskiarvo, 2. Soveltuvien opintojen määrä

2) Ortodoksisen teologian kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa

  • Valittavien määrä: ilman kiintiöt

 

1) Siirto-opiskelijaksi voidaan valita enintään 10 suomalaisessa yliopistossa kandidaattivaiheen opiskelijaa. Itä-Suomen yliopistosta voidaan tässä valintajonossa hyväksyä siirto-opiskelijaksi opiskelija, jolla on muu kuin TK- ja TM-opinto-oikeus. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin yleisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajankohta katsotaan viimeisen opintosuorituksen mukaan ja vanheneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä 2.5.2018. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti vaadittujen teologian opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti TK- ja TM-tutkintoon soveltuvien opintojen määrän perusteella.

2) Itä-Suomen yliopistosta voidaan ilman kiintiötä valita siirto-opiskelijaksi kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on ortodoksisen teologian koulutusohjelmassa opinto-oikeus. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin yleisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajankohta katsotaan viimeisen opintosuorituksen mukaan ja vanheneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä 2.5.2018. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusote sekä opiskelutodistus. Hakemuksen liitteet lisätään hakulomakkeelle viimeistään 30.5.2018 klo 15.00.

 

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Teologian osasto
p. 0294 45 2030 tai 0294 45 2029
käyntiosoite: Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU