Siirtohaku, Lastentarhanopettaja, Joensuu


Kasvatustieteen kandidaatti (3v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Lastentarhanopettajakoulutuksen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Hakija, jolla on toisessa suomalaisessa yliopistossa opinto-oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavassa vastaavassa lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavassa koulutuksessa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin.

Hakijalta edellytetään suoritetuksi vähintään yhden vuoden vastaavia opintoja toisessa yliopistossa. Hakijat valitaan suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta lastentarhanopettajakoulutukseen sekä opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2018 klo 15.00. Hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee lisätä hakulomakkeelle viimeistään 30.5.2018 klo 15.00.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Lastentarhanopettajakoulutus, Joensuu
s-posti: lako.haku@uef.fi / puh. 029 44 52044, 029 445 2798
uef.fi/web/skope / Opintopolku.fi