Siirtohaku, Luokanopettaja, Joensuu


Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Luokanopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on Joensuussa kuusitoista (16). Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa tai Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon luokanopettajakoulutuksessa. Jos haluat siirtyä maisteriopintojen aikana, voit hakea yhteishaussa aiemmin suorittamasi kandidaatin tutkinnon perusteella hakukohteeseen Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu.

Hakijalta edellytetään suoritetuiksi kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään kasvatustieteen perusopintojen arvosanaa

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta luokanopettajakoulutukseen sekä opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2018. Hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee olla perillä viimeistään 31.5.2018 klo 15.00. Hakemuksen liitteet on toimitettava skannattuina sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen lokojns.haku@uef.fi. Jos sähköinen toimittaminen ei ole mahdollista, toimita liitteet osoitteeseen Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio.

 

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Luokanopettajakoulutus, Joensuu
s-posti: lokojns.haku@uef.fi / puh. 029 44 52037, 029 44 52044
uef.fi/web/skope / Opintopolku.fi