SIIRTOHAKU, LUOKANOPETTAJA, JOENSUU


Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Luokanopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kuusitoista (16). Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon luokanopettajakoulutuksessa. Jos haluat siirtyä maisteriopintojen aikana, voit hakea yhteishaussa aiemmin suorittamasi kandidaatin tutkinnon perusteella hakukohteeseen Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu.

Hakijalta edellytetään suoritetuiksi kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov). Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään kasvatustieteen perusopintojen arvosanaa

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta luokanopettajakoulutukseen sekä opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuna niin, että hakija voi toimittaa vaaditut liitteet toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi kevään haussa 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Luokanopettajakoulutus, Joensuu
s-posti: lokojns.haku@uef.fi / puh. 029 44 52037, 029 44 52044
uef.fi/web/skope / Opintopolku.fi