Siirtohaku, Luokanopettaja, Joensuu


Kasvatustieteen kandidaatti ja kasvatustieteen maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Luokanopettajan siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on kuusitoista (16). Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon luokanopettajakoulutuksessa. Jos haluat siirtyä maisteriopintojen aikana, voit hakea yhteishaussa aiemmin suorittamasi kandidaatin tutkinnon perusteella hakukohteeseen Maisterihaku, Luokanopettaja, Joensuu.

Hakijalta edellytetään suoritetuiksi kasvatustieteen perusopinnot (25 op/15 ov) hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään kasvatustieteen perusopintojen arvosanaa

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta luokanopettajakoulutukseen sekä opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 16.5.2018. Hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee lisätä hakulomakkeelle viimeistään 30.5.2018 klo 15.00.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Luokanopettajakoulutus, Joensuu
s-posti: lokojns.haku@uef.fi / puh. 029 44 52037, 029 44 52044
uef.fi/web/skope / Opintopolku.fi