SIIRTOHAKU, MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA, JOENSUU


Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika:
Keväällä: 2.–16.5.2019 klo 15.00 ja
Syksyllä: 1.–15.10.2019 klo 15.00

MATEMATIIKKA (5 aloituspaikkaa)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja matematiikassa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa matematiikassa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa matematiikkaan voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja matematiikassa.

Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella ’Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen’ , joka löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

FYSIIKKA (5 aloituspaikkaa)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja fysiikassa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa fysiikassa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja fysiikassa. Fysiikassa/ sovelletussa fysiikassa kampuksen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän fysiikan tai matematiikan tutkintorakenteen mukaisia opintoja.

Tiedekunnan sisällä pääaineen tai kampuksen vaihtoa haetaan lomakkeella ’Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen’. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

KEMIA (5 aloituspaikkaa)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja kemiassa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa kemiassa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa kemiaan voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja kemiassa.

Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella ’Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen’. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

Itä-Suomen yliopisto / Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: lumetdk@uef.fi /puh. 029 44 53417
uef.fi/fysmat
uef.fi/kemia
Opintopolku.fi