SIIRTOHAKU, METSÄTIEDE, JOENSUU


Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri (3v+2v)

Hakuaika:
Keväällä: 2.–16.5.2019 klo 15.00 ja
Syksyllä: 1.–15.10.2019 klo 15.00

Aloituspaikat: 3

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus metsätieteissä tai lähialalla toisessa suomalaisessa yliopistossa tavoitteena maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja metsätieteessä, hyväksytään siirto-opiskelijana suorittamaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin ja maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa metsätieteessä. Toisesta yliopistosta siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa metsätieteeseen voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän metsätieteen opintoja. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen.

Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kolme, valitaan heistä kolme parasta metsätieteen opintojen painotetun keskiarvon perusteella.

Sekä toisesta yliopistosta siirtymistä että pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

Itä-Suomen yliopisto / Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: metsa.osasto@uef.fi /puh. 029 44 53495
uef.fi/metsa / Opintopolku.fi