SIIRTOHAKU, ORTODOKSINEN TEOLOGIA, JOENSUU


Teologian kandidaatti ja maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Koulutukseen hyväksyttävien valintajärjestys on alla olevan mukainen.

1) Kandidaattivaiheen opiskelija suomalaisessa yliopistossa (Itä-Suomen yliopiston opiskelijalla opinto-oikeus muu kuin TK ja TM)

  • Valittavien määrä: 4
  • Tasapisteissä ratkaisee: 1. Teologian opintojen painotettu keskiarvo, 2. Soveltuvien opintojen määrä

2) Läntisen teologian kandidaattivaiheen opiskelija Itä-Suomen yliopistossa

  • Valittavien määrä: ilman kiintiötä

1) Siirto-opiskelijaksi voidaan valita enintään neljä (4) suomalaisen yliopiston kandidaattivaiheen opiskelijaa, joiden opinto-oikeus on voimassa hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena. Itä-Suomen yliopistosta voidaan tässä valintajonossa hyväksyä siirto-opiskelijaksi opiskelija, jolla on muu kuin TK- ja TM-opintooikeus. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajankohta katsotaan viimeisen opintosuorituksen mukaan ja vanheneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinta suoritetaan ensisijaisesti vaadittujen teologian opintojen painotetun keskiarvon perusteella ja toissijaisesti TK- ja TM-tutkintoon soveltuvien opintojen määrän perusteella. Opintojen soveltuvuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto.

2) Itä-Suomen yliopistosta voidaan ilman kiintiötä valita kandidaattivaiheen opiskelija, jolla on läntisen teologian koulutusohjelmassa opinto-oikeus. Hakijan tulee olla suorittanut enintään kymmenen vuotta aikaisemmin ortodoksisen teologian perusopinnot (25 op) tai vastaavat ortodoksisen teologian yliopisto-opinnot. Suoritusajankohta katsotaan viimeisen opintosuorituksen mukaan ja vanheneminen lasketaan hakuajan alkupäivästä. Valintaperusteena olevien opintojen painotetun keskiarvon tulee olla vähintään 3/5 tai hyvät tiedot. Opintojen sisällön vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston teologian osasto.

Hakemuksen liittet
Suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Teologian osasto
s-posti: teol.haku@uef.fi /puh. 0294 45 2030 tai 0294 45 2031
käyntiosoite: Yliopistokatu 4, 80100 JOENSUU
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi