Siirtohaku, Proviisori, Kuopio


Proviisori (2 v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Siirtohaussa valitaan yksi (1) opiskelija. Proviisorin koulutusohjelmaan siirtoa voi hakea vain Helsingin yliopiston vastaavasta koulutusohjelmasta. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemus ja liitteet, ks. siirtohaku/hakeminen

Huom! Liitteiden saatteeseen tulee merkitä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, liitteiden lukumäärä sekä sen hakukohteen nimi, jota lähetetyt liitteet koskevat. Postitse lähetettävään kirjekuoreen merkitään ”Hakemuksen liitteet, proviisorin siirtohaku”.

Mikäli hakija ei ole toimittanut hakemuksessa mainittuja liitteitä annettuun määräaikaan mennessä, ei näihin todistuksiin perustuvia ansioita oteta huomioon opiskelijavalinnassa. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

 

Itä-Suomen yliopisto / Terveystieteiden tiedekunta / Farmasian laitos
s-posti: farmasia.haku@uef.fi / puh. 029 44 51007
uef.fi/farmasian-laitos / Opintopolku.fi