SIIRTOHAKU, PSYKOLOGIA, JOENSUU


Psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Aloituspaikat: Valitaan viisi (5) hakijaa.

Toisessa suomalaisessa yliopistossa psykologian kandidaatin ja maisterin opintoihin hyväksytty opiskelija, joka on suorittanut psykologian perus- ja aineopinnot 60 op, voidaan ottaa hakemuksesta siirto-opiskelijana suorittamaan psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistoon. Siirtohaussa hakijalla on oltava voimassa oleva opinto-oikeus hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta opintomenestyksen perusteella.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamiseen sekä opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä viimeistään 31.5.2019 mennessä, hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee liittää hakemukseen viimeistään 31.5.2019.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Psykologian koulutus
s-posti: psyka.haku@uef.fi / puh. 050 435 8948
uef.fi/filtdk /Opintopolku.fi