Siirtohaku, Psykologia, Joensuu


Psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Aloituspaikat: Valitaan viisi (5) hakijaa.

Valintamenettely: Toisessa suomalaisessa yliopistossa psykologian kandidaatin ja maisterin opintoihin hyväksytty opiskelija, joka on suorittanut psykologian perus- ja aineopinnot 60 op, voidaan ottaa hakemuksesta siirto-opiskelijana suorittamaan psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoa Itä- Suomen yliopistoon.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta opintomenestyksen perusteella.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä opintosuoritusrekisteriotteet suoritetuista opinnoista. Opintokokonaisuuksista tulee olla kokonaisuusmerkinnät opintorekisterissä 16.5.2018 mennessä. Hakulomakkeen täydentävät liitteet tulee lisätä hakulomakkeelle viimeistään 30.5.2018 klo 15.00.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto / Psykologian koulutus
s-posti: psyka.haku@uef.fi / puh. 050 5503857
uef.fi/filtdk /Opintopolku.fi