SIIRTOHAKU, RUOTSIN KIELI, JOENSUU


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Ruotsin kielen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5).

Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva kandidaattivaiheen opiskelija, jonka opinto-oikeus on voimassa hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena. Hakijan tulee olla suorittanut perusopintoja (25 op) vastaava määrä ruotsin kielen opintoja.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta ruotsin kielen opintomenestyksen perusteella. Vertailuperusteena on vaadittujen ruotsin kielen opintosuoritusten painotettu keskiarvo.

Suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeelle 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Poikkeuksena edelliseen ovat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisessa osastossa HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat opiskelijat jotka haluavat hakea pääaineen vaihtoa ruotsin kieleen:
He hakevat vaihtoa vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja ja kiintiöitä. Kandidaattivaiheen hakijan pitää olla suorittanut ruotsin kielen perusopinnot painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5). Maisterivaiheen hakijan tulee olla suorittanut ruotsin kielestä sekä perus- että aineopinnot. Aineopintojen kokonaisarvosanan on tällöin oltava painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvät tiedot (3/5).

Siirtohakua ja pääaineen vaihtamista koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku.

Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi / puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi