Siirtohaku, Sosiaalitieteet, Kuopio


Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Sosiaalitieteiden (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia ja sosiologia) siirtohaussa valitaan enintään kymmenen (10) opiskelijaa. Siirtohaussa voidaan hyväksyä hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut perusopintokokonaisuuden sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa tai sosiaalitieteissä arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5 ja jonkin toisen oppiaineen perusopintokokonaisuuden. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1) edellä mainittujen opintokokonaisuuksien perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Mikäli hakija on suorittanut perusopintokokonaisuuden useassa edellä mainitussa opintokokonaisuudessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana.

 

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi / puh. 029 44 55240
uef.fi/yhteiskuntatieteet / Opintopolku.fi