SIIRTOHAKU, SOSIAALITIETEET, KUOPIO


Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Sosiaalitieteiden (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa) siirtohaussa valitaan enintään kymmenen (10) hakijaa. Siirtohaussa voidaan hyväksyä hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut perusopintokokonaisuuden sosiaalipedagogiikassa, sosiaalipsykologiassa, sosiologiassa tai sosiaalitieteissä arvosanalla hyväksytty, hyvät tiedot tai 3/5 ja jonkin toisen oppiaineen perusopintokokonaisuuden. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1) edellä mainittujen opintokokonaisuuksien perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Mikäli hakija on suorittanut perusopintokokonaisuuden useassa edellä mainitussa opintokokonaisuudessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana.

Hakemuksen liitteet
Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa todistuskopion ja/tai suoritusotteen liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi kevään haussa 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi / puh. 029 44 55240
uef.fi/yhteiskuntatieteet / Opintopolku.fi