Siirtohaku, Sosiaalityö, Kuopio


Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Sosiaalityön siirtohaussa aloituspaikkoja on kymmenen (10). Siirtohaussa voidaan hyväksyä hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut sosiaalityön perusopintokokonaisuuden vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 ja jonkin toisen oppiaineen perusopintokokonaisuuden. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen 1) sosiaalityön perusopintokokonaisuuden arvosanan perusteella, 2) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

 

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi / puh. 029 44 55240
uef.fi/yhteiskuntatieteet / Opintopolku.fi