SIIRTOHAKU, SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS, JOENSUU


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2.5. – 16.5.2019 klo 15.00

Suomen kielen ja kirjallisuuden siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva ja läsnä oleva kandidaattivaiheen opiskelija, joka on suorittanut perusopintoja vastaavan määrän (vähintään 25 op arvosanalla hyvä, 3/5) suomen kielen tai kirjallisuuden opintoja. Opintojen on sisällöltään vastattava Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimuksia. Sisältöjen vastaavuudesta päättää Itä-Suomen yliopiston suomen kielen tai kirjallisuuden vastuuprofessori.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta hakuperusteena olevan oppiaineen opintomenestyksen perusteella.

Hyväksytyn siirto-opiskelijan pääaine määräytyy sen perusteella, minkä oppiaineen suorituksiin valinta perustuu. Mikäli hakija saa opinto-oikeuden pääaineena kirjallisuus, hänellä ei automaattisesti ole sivuaineoikeutta suomen kieleen. Halutessaan hän voi hakea sitä sivuainevalintaperusteiden mukaisesti.

Poikkeuksena edelliseen ovat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisessa osastossa HuK ja FM-tutkintoja suorittavat opiskelijat:
He voivat hakea pääaineen vaihtoa suomen kieleen tai kirjallisuuteen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja ja kiintiöitä. Haettu pääaine tulee ilmoittaa hakemuksessa. Kandidaattivaiheen hakijan on pitänyt suorittaa haetusta pääaineesta perusopinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5). Maisterivaiheen hakijan tulee olla suorittanut haetusta pääaineesta sekä perus- että aineopinnot. Aineopintojen kokonaisarvosanan on tällöin oltava vähintään hyvät tiedot (3/5).

Siirtohakua ja pääaineen vaihtamista koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta haeyliopistoon.fi/koulutussiirtohaku.

Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee lisätä hakulomakkeelle 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi / puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi