Siirtohaku, Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2.5. – 16.5.2018 klo 15.00

Suomen kielen ja kirjallisuuden siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisen yliopiston kandidaattivaiheen opiskelija, joka on suorittanut perusopintoja vastaavan määrän (vähintään 25 op arvosanalla hyvä, 3/5) suomen kielen tai kirjallisuuden opintoja.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta hakuperusteena olevan oppiaineen opintomenestyksen perusteella. Hyväksytyn siirto-opiskelijan pääaine määräytyy sen perusteella, minkä oppiaineen suorituksiin valinta perustuu. Mikäli hakija saa opinto-oikeuden pääaineena kirjallisuus, hänellä ei automaattisesti ole sivuaineoikeutta suomen kieleen. Halutessaan hän voi hakea sitä sivuainevalintaperusteiden mukaisesti.

Todistuskopiot ja/tai suoritusrekisteriotteet tulee liittää hakulomakkeelle 30.5.2018 klo 15.00
mennessä.

 

Poikkeuksena edelliseen ovat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisessa osastossa opiskelevia koskevat hakuohjeet:

HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat opiskelijat. He voivat hakea pääaineen vaihtoa suomen kieleen tai kirjallisuuteen vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja ja kiintiöitä. Haettu pääaine tulee ilmoittaa hakemuksessa. Kandidaattivaiheen hakijan on pitänyt suorittaa haetusta pääaineesta perusopinnot vähintään hyvin tiedoin (3/5).

Maisterivaiheen hakijan tulee olla suorittanut haetusta pääaineesta sekä perus- että aineopinnot. Aineopintojen kokonaisarvosanan on tällöin oltava vähintään hyvät tiedot (3/5).

 

Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi / puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi