SIIRTOHAKU, TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, JOENSUU JA KUOPIO


Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika:
Keväällä: 2.–16.5.2019 klo 15.00 ja
Syksyllä: 1.–15.10.2019 klo 15.00

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, Joensuun kampus (5 aloituspaikkaa)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja tietojenkäsittelytieteessä, hyväksytään siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteessä. Hakemukseen on sisällytettävä liitteeksi opintosuoritusotteen lisäksi motivaatiokirje, jossa hakija esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja tietojenkäsittelytieteessä. Tietojenkäsittelytieteen sisällä Joensuun/ Kuopion kampukselle vaihtoon ei suoritettujen opintojen laajuudelle ole määriteltyä minimiä. Tiedekunnan sisällä pääaineen tai kampuksen vaihtoa haetaan lomakkeella ’Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen’. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana. Hakemukseen on sisällytettävä liitteeksi opintosuoritusotteen lisäksi motivaatiokirje, jossa hakija esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi.

TIETOJENKÄSITTELYTIEDE, Kuopion kampus (aloituspaikkoja 5)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja tietojenkäsittelytieteessä voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteessä. Hakemukseen on sisällytettävä liitteeksi opintosuoritusotteen lisäksi motivaatiokirje, jossa hakija esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa voi hakea, jos hakija on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän opintoja tietojenkäsittelytieteessä. Tietojenkäsittelytieteen sisällä Joensuun/ Kuopion kampukselle vaihtoon ei suoritettujen opintojen laajuudelle ole määriteltyä minimiä. Tiedekunnan sisällä pääaineen tai kampuksen vaihtoa haetaan lomakkeella ’Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen’. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirtohaussa voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana. Hakemukseen on sisällytettävä liitteeksi opintosuoritusotteen lisäksi motivaatiokirje, jossa hakija esittää perustelut motivaatiostaan koulutukseen hakeutumiseksi.

Itä-Suomen yliopisto / Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: valinta@cs.uef.fi / puh. 029 44 53632, 029 44 53591
uef.fi/fi/cs / Opintopolku.fi