SIIRTOHAKU, VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJA, JOENSUU


Kasvatustieteen kandidaatti (3v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Varhaiskasvatuksen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Hakija, jolla on toisessa suomalaisessa yliopistossa opinto-oikeus kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon johtavassa vastaavassa lastentarhanopettajakelpoisuuden tuottavassa varhaiskasvatuksen koulutuksessa, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana hakemuksesta ilman valintakoetta samoihin tai vastaaviin opintoihin. Hakijalla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena.

Hakijalta edellytetään suoritetuiksi kasvatustieteen, erityisesti varhaiskasvatus, perusopinnot (25 op/15 ov). Hakijat valitaan suoritettujen opintopisteiden määrän mukaan. Mikäli hakuedellytyksen täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valintakriteerinä käytetään kasvatustieteen perusopintojen arvosanaa.

Hakemuksen liitteet
Hakemukseen on liitettävä todistus opinto-oikeudesta varhaiskasvatuksen koulutukseen sekä opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista. Hakukelpoisuuden perusteena olevat opinnot tulee olla
suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa vaaditut liitteet toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta
Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto / Lastentarhanopettajakoulutus, Joensuu
s-posti: lako.haku@uef.fi / puh. 029 44 52044
uef.fi/web/skope / Opintopolku.fi