Siirtohaku, Venäjän kieli, Joensuu


Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Venäjän kielen siirtohaussa aloituspaikkojen määrä on viisi (5). Siirto-opiskelijana voidaan ottaa suomalaisen yliopiston kandidaattivaiheen opiskelija, joka on suorittanut perusopintoja (25 op) vastaavan määrän venäjän kielen opintoja.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, tehdään valinta venäjän kielen opintomenestyksen perusteella. Vertailuperusteena on vaadittujen venäjän kielen opintosuoritusten painotettu keskiarvo.

Suoritusrekisteriotteet tulee liittää hakulomakkeelle 30.5.2018 klo 15.00 mennessä.

 

Poikkeuksena edelliseen ovat Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan humanistisessa osastossa opiskelevia koskevat hakuohjeet:

HuK- ja FM-tutkintoja suorittavat opiskelijat, jotka haluavat hakea pääaineen vaihtoa venäjän kieleen. He hakevat vaihtoa vapaamuotoisella, tiedekunnalle osoitetulla hakemuksella ilman määräaikoja ja kiintiöitä.

Kandidaattivaiheen hakijan pitää olla suorittanut venäjän kielen perusopinnot painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvin tiedoin (3/5). Maisterivaiheen hakijan tulee olla suorittanut venäjän kielestä sekä perusettä aineopinnot. Aineopintojen kokonaisarvosanan on tällöin oltava painotetulta keskiarvoltaan vähintään hyvät tiedot (3/5).

 

Yhteystiedot: Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Humanistinen osasto
s-posti: hum.haku@uef.fi / puh. 029 445 2030
uef.fi/filtdk / Opintopolku.fi