Siirtohaku, Yhteiskuntatieteet, Joensuu


Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

 

Hakuaika: 2. – 16.5.2018 klo 15.00

Yhteiskuntatieteiden siirtohaussa on aloituspaikkoja enintään kymmenen (10): yliopiston vaihtajille kolme (3) ja yliopiston sisällä siirtoa hakeville seitsemän (7). Hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut sosiaalipolitiikan, sosiologian, kasvatussosiologian, yhteiskuntapolitiikan, politiikantutkimuksen, yhteiskuntatieteiden tai sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuden vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5 voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

 

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi / puh. 029 44 55126
uef.fi/yhteiskuntatieteet / Opintopolku.fi