SIIRTOHAKU, YHTEISKUNTATIETEET, JOENSUU


Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri (3v+2v)

Hakuaika: 2. – 16.5.2019 klo 15.00

Yhteiskuntatieteiden siirtohaussa on valitaan enintään kymmenen (10) hakijaa: yliopiston vaihtajia kolme (3) ja yliopiston sisällä siirtoa hakevia seitsemän (7).

Hakija, jolla on suomalaisessa yliopistossa hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena voimassa oleva opinto-oikeus alempaan korkeakoulututkintoon ja joka on suorittanut sosiaalipolitiikan, sosiologian, kasvatussosiologian, yhteiskuntapolitiikan, politiikantutkimuksen, yhteiskuntatieteiden tai sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuuden vähintään arvosanalla hyvät tiedot tai 3/5 voidaan hyväksyä hakemuksesta siirto-opiskelijana. Siirtohaussa hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on ollut edellisessä opinto-oikeudessaan läsnä olevana vähintään yhden lukukauden.

Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, valinnasta päätetään ensisijaisesti edellä mainittujen perusopintokokonaisuuksien arvosanan perusteella ja toissijaisesti edellä mainittuihin kokonaisuuksiin kuulumattomien yliopisto-opintojen opintopistemäärän perusteella. Mikäli hakija on suorittanut perusopinnot useassa edellä mainitussa opintokokonaisuudessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana.

Hakemuksen liitteet
Hakukelpoisuuden perusteena olevat opintokokonaisuudet tulee olla suoritettuina niin, että hakija voi toimittaa todistuskopion ja/tai opintosuoritusotteen liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä. Todistuskopiot ja/tai suoritusotteet tulee liittää hakulomakkeen liitteeksi kevään haussa 31.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Itä-Suomen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta / Yhteiskuntatieteiden laitos
s-posti: yhkatdk@uef.fi / puh. 029 44 55126
uef.fi/yhteiskuntatieteet / Opintopolku.fi