SIIRTOHAKU, YMPÄRISTÖ- JA BIOTIETEET, JOENSUU JA KUOPIO


Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Hakuaika:
Keväällä: 2.–16.5.2019 klo 15.00 ja
Syksyllä: 1.–15.10.2019 klo 15.00

BIOLOGIA, Joensuun kampus (5 aloituspaikkaa)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut ympäristötieteen/ biologian perusopinnot (vähintään 25 op) hyväksytysti, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa biologiaan voi hakea, jos hakija on suorittanut ympäristötieteen/ biologian perusopinnot (vähintään 25 op) hyväksytysti. Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella ’Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen’. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirto-opiskelijana voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

Ympäristötieteen ja biologian koulutusohjelman sisällä Joensuun/ Kuopion kampukselle vaihtoon ei suoritettujen opintojen laajuudelle ole määriteltyä minimiä. Uuteen koulutusohjelmaan hyväksyttyjen siirtomenettelyt ohjeistetaan erikseen.

YMPÄRISTÖTIEDE, Kuopion kampus (5 aloituspaikkaa)

Hakija, jolla on voimassa oleva opinto-oikeus saman tai lähialan luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon toisessa suomalaisessa yliopistossa ja joka on suorittanut ympäristötieteen/ biologian perusopinnot (vähintään 25 op) hyväksytysti, voidaan hyväksyä siirto-opiskelijana suorittamaan luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoa. Siirtyminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden jälkeen.

Yliopiston sisällä pääaineen vaihtoa ympäristötieteeseen voi hakea, jos hakija on suorittanut ympäristötieteen/ biologian perusopinnot (vähintään 25 op) hyväksytysti. Tiedekunnan sisällä pääaineen vaihtoa haetaan lomakkeella ’Pääaineen/ kampuksen vaihtaminen’. Hakulomake löytyy Siirtohaku -sivustolta. Jos pääaineen hakijan tavoitetutkinto vaihtuu, pääaineen vaihtamista on haettava opintopolku.fi -palvelussa. Pääaineen vaihtaminen on mahdollista aikaisintaan ensimmäisen opiskelulukukauden jälkeen. Siirto-opiskelijana voi hakea vain kandidaattivaiheen opintojen aikana.

Ympäristötieteen ja biologian koulutusohjelman sisällä Joensuun/ Kuopion kampukselle vaihtoon ei suoritettujen opintojen laajuudelle ole määriteltyä minimiä. Uuteen koulutusohjelmaan hyväksyttyjen siirtomenettelyt ohjeistetaan erikseen.

Itä-Suomen yliopisto /Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
s-posti: envbio.valinta@uef.fi / puh. 029 44 53084 ja 029 44 53825
uef.fi/lumet / Opintopolku.fi