KUKA VOI HAKEA?


Siirtohaussa voivat hakea

1. Siirtyminen toisesta yliopistosta Itä-Suomen yliopistoon

Toisessa suomalaisessa yliopistossa opiskelevat opiskelijat, joilla on voimassa oleva opinto-oikeus. Opiskelija voi siirtyä toisesta yliopistosta suorittamaan samaa tutkintoa/tutkintonimikettä samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa/pääaineessa tai samassa/vastaavassa suuntautumisvaihtoehtoehdossa. Siirtoa voi myös hakea, jos hakijalla on lähtöyliopistossaan suoritettuna riittävä määrä tiedekunnan valintaperusteissaan edellyttämiä opintoja ja siirron muut edellytykset toteutuvat. Tiedekunta voi valintaperusteissaan edelllyttää tietyn määrän opintosuorituksia, ja lisäksi voi olla muita yksityiskohtaisempia vaatimuksia ja rajoituksia hakukohteesta riippuen. Hakeminen tapahtuun siirtohakujen hakuaikana sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

2. Pääaineen tai koulutusohjelman vaihtaminen Itä-Suomen yliopiston sisällä, kun tavoitetutkinto vaihtuu

Yliopiston sisällä opiskelija voi hakea siirtoa suorittamaan jotakin muuta tutkintoa samassa tai jossakin toisessa tiedekunnassa. Hakijalla tulee olla voimassa oleva opinto-oikeus hakuaikana ja sitä seuraavana lukukautena. Siirto-oikeus koskee vain kandidaattivaiheen opiskelijoita. Tiedekunta voi valintaperusteissaan edellyttää tietyn määrän opintosuorituksia suoritetuksi edellisessä opinto-oikeudessa. Hakukohdekohtaisissa ohjeissa voi olla myös tarkempia vaatimuksia ja rajoituksia. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.

Huom! Ammattikorkeakoulusta ei voi hakea siirto-opiskelijana, ei myöskään ulkomaisesta yliopistosta.