KUKA VOI HAKEA?


Hakukelpoisuus yhteishaussa

Voit hakea yliopistoon, kun täytät yliopistolaissa mainitut edellytykset hakukelpoisuudesta. Kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin määrätään yliopistolain (YoL 558/2009) 37 §:ssä. Kelpoisuutta tarkentaa laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005).

Alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1. ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon (suomalaisen ylioppilastutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung -tutkinnon);
2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon; taikka;
3. ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
4. opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, ks. kohta myöhemmin ”Miten voin hakea opiskelemaan erivapaudella” alla.

Mikäli et ole suorittanut edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voit osoittaa kelpoisuuden Suomessa suoritetulla ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnolla. Itä-Suomen yliopistoon ovat kelpoisia hakemaan myös Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinnon (AICE) suorittaneet.

Entä jos valmistun vasta hakukeväänä?

Hakukeväänä valmistuvat (pl. suomalaisen ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittavat) ovat hakukelpoisia, mikäli lataavat opintosuoritusotteen tai vastaavan väliaikaisen arvioinnin Opintopolun ohjeiden mukaisesti hakukomakkeelle 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Valmistuneen tutkinnon todistuksesta/opinnoista on ladattava kopio hakemukselle liitepyynnössä mainittujen ohjeiden mukaisesti 5.6.2020 klo 15.00 mennessä.

Hakukeväänä suomalaisen ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tukinnon suorittavien ei tarvitse toimittaa ennakkoarviota.

Sähköinen hakemus on lähetettävä normaalisti hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Ohjeet hakemuksen liitteiden toimittamisesta löydät täältä.

Mitä teen, jos haen yhteishaussa vahingossa väärin?
Esimerkiksi maisterikoulutukseen lukion jälkeen?

Jos haet vahingossa maisterikoulutukseen ilman alempaa korkeakoulututkintoa, voit korjata virheen vain hakuaikana joko hakutoivemuutossivulla, johon pääset muokkauslinkillä tai Oma Opintopolku -palvelussa. HUOM! Hakukohteita ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen!

Korkeakoulu ei voi valita koulutukseen hakijaa, joka ei ole hakukelpoinen – joka ei esim. ole toimittanut määräaikaan mennessä vaadittavia liitteitä ja jolla ei siten ole hakukelpoisuuden osoittavaa pohjakoulutusta.

Miten voin hakea opiskelemaan erivapaudella?

Ellei sinulla ole mitään hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa, voit hakea yliopistoon opiskelijaksi erivapaudella, jos yliopisto toteaa sinulla muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Jos et kuulu yleisen hakukelpoisuuden piiriin tai et ole suorittanut ammattikorkeakoulu-, yliopisto- tai AICE-tutkintoa, hae ns. erivapautta hyvissa ajoin valintaperusteiden julkistamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kevään toisen yhteishaun hakuajan päättymiseen mennessä eli 1.4.2020 klo 15.00.

Voit hakea erivapautta perustellulla erivapaushakemuksella. Liitä mukaan kopiot aikaisemmin suoritettujen opintojen ja tutkintojen todistuksista. Lähetä erivapaushakemus liitteineen ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen liitteet@teamplace.uef.fi, tai postitse osoitteeseen osoitteeseen: Itä-Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211 Kuopio.  Voit myös toimittaa hakemuksen käyntiosoitteeseen: Hakijapalvelut, Yliopistonranta 1 C, Canthia-rakennus, 2. kerros (Oppari).

Lomake erivapauden hakemista varten (word, täytä ja tulosta).

Erivapaushakemus osoitetaan aina sille korkeakoululle, jonka hakukohdetta erivapauden hakeminen koskee, ja erivapauspäätös koskee yhtä hakukohdetta kerrallaan. Otathan myös huomioon, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen hakukelpoisuusvaatimukset eroavat toisistaan.

Haettuasi erivapautta saat postitse ao. tiedekunnan päätöksen oikeudestasi hakea opintoihin. Päätös on voimassa kyseisen lukuvuoden. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita erivapaushakemuksia ei huomioida yhteishaussa.

Täytä ja lähetä sähköinen hakemus hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi. Sähköisellä hakulomakkeella valitse pohjakoulutukseksi ”Muu korkeakoulukelpoisuus” ja merkitse kelpoisuuden kuvaukseen ”Erivapaus”.

Mikäli olet suorittanut ”Muut reitit yliopistoon” -hakukohteen valintaperusteiden mukaiset avoimen yliopiston opinnot eikä sinulla ole lain edellyttämää korkeakoulukelpoisuutta, voit hakea erivapautta osallistua valintakokeeseen. Sinun on haettava ko. koulutuksen kandidaatti (3 v) tai kandidaatti+ maisteri (3 v + 2 v) -hakukohteeseen hakuajan päättymiseen mennessä. Hakulomakkeella valitse pohjakoulutukseksi ”Muu korkeakoulukelpoisuus” ja merkitse kelpoisuuden kuvaukseen ”Erivapaus” ja hae erivapautta ed. mainittujen ohjeiden mukaisesti.