MOOC-KURSSIT


Itä-Suomen yliopiston avoimet MOOC-verkkokurssit tarjoavat joustavan ja maksuttoman tavan tutustua itsenäisesti erilaisiin tieteenaloihin ja niiden ajankohtaisiin teemoihin. MOOC-kurssit soveltuvat niin itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen kuin tutkintotavoitteisesta opiskelusta ja avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille.

MOOC-kurssien (Massive Open Online Courses) opiskelu tapahtuu Moodle-pohjaisessa verkko-oppimisympäristössä (DigiCampus). Kurssimateriaaleihin perehtyminen ja automatisoitujen oppimistehtävien tekeminen on kaikille avointa, mutta opiskelijan on mahdollista suorittaa opintojakson arvioitavat oppimistehtävät vasta, kun hänellä on opinto-oikeus. Opintojaksosta riippuen, opintojakso voi noudattaa tiettyä aikataulua tai opiskelija voi opiskella sen omaan tahtiin.

MOOC-kurssit ovat osa Itä-Suomen yliopiston opetusohjelmia, ja ne hyväksytään osaksi tutkintoon johtavaa opiskelua ja avoimen yliopiston opintoja. Verkkokurssit ovat tarjolla kaikille ilmaiseksi, mutta jos opiskelija haluaa MOOC-kurssista suoritusmerkinnän opintorekisteriin ja opintopisteet, hänen tulee kirjautua Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa avoimen yliopiston opintomaksu.

Antirasismin perusteet

Antirasismin perusteet -opintojakso perehdyttää opiskelijat rasismiin, rodullistamiseen ja antirasismiin yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään rasismia, rotusortoa ja rodullistamalla tuotettua eriarvoisuutta. Sen sisältö koostuu myös antirasistisen toiminnan kriittisestä reflektoinnista sekä antirasistisen pedagogiikan perusteista. Opintojakson kohderyhmänä ovat opettajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät, kansalaisjärjestöissä toimivat sekä muut erilaisten ihmisryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset tai sellaisiksi kouluttautuvat. Yhteiskuntatieteen keinoin rodullistamisen kysymyksiä ja niistä kumpuavaa sosiaalista eriarvoisuutta on mahdollista tarkastella analyyttisesti yhteiskuntarakenteellisina ilmiöinä, joita me kaikki elämme koko ajan todeksi kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa.

Kuka tahansa opintojaksosta ja sen sisällöstä kiinnostunut voi suorittaa sen ja saada itselleen Itä-Suomen yliopiston epävirallisen todistuksen. Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteet (5 op) opintorekisteriin, sinun tulee kirjautua Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopiston opiskelijaksi.

Solu- ja molekyylibiologian perusteet

Solu- ja molekyylibiologian perusteet (SOMO) -kurssilla käydään läpi tärkeimmät perustason tiedot solujen rakenteesta, toiminnasta ja aineenvaihdunnasta sekä kasvi- ja eläinsolujen tärkeimmistä eroista. Kurssilla opiskellaan geneettisen informaation periytyvyydestä ja merkityksestä proteiinien valmistuksessa ja eliön ilmiasun määräytymisessä sekä käydään läpi tärkeimmät bioteknologiset menetelmät ja sovellukset. Kurssi jakautuu kolmeen osioon: solubiologia 3 op, biokemia 2 op ja molekyylibiologia 3 op. Kurssilla hyödynnetään innostavia tapoja oppia kuten flipped classroom-menetelmää, podcast-ohjelmia, webinaareja sekä nykyaikaista verkkokeskusteluympäristöä. Kurssin materiaali ja kertaustehtävät ovat kaikille avoimia ja soveltuvat loistavasti oman osaamisensa päivittämiseen esimerkiksi lukio-opiskelijoille tai -opettajille. Jos MOOC-kurssin opiskelija haluaa kurssin esseetehtävistä arvioinnin ja kurssista opintosuorituksen, hänen tulee ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi.

Oikeustieteen perusteet

Oikeustieteen perusteet -opintojakso on kaikille avoin MOOC-opintojakso, joka perehdyttää sinut oikeustieteeseen tieteenalana. Opintojakso lisää tietojasi oikeudellisesta sääntelystä ja oikeusjärjestyksen perusteista sekä keskeisistä oikeudenaloista ja näiden peruskäsitteistä. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja soveltuu hyvin oikeustieteiden opinnoista avoimessa yliopistossa tai tutkintotavoitteisesta oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille.
Kaikki halukkaat pääsevät kirjautumaan opintojaksolle ja tutustumaan oppimateriaaleihin ja suoritustapoihin omaan tahtiin. Suorittaaksesi opintojakson (1 op) ja tehdäksesi tentin, sinun tulee kirjautua Itä-Suomen yliopiston avoimeen yliopiston opiskelijaksi.

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta -opintojakso tutustuttaa oikeustieteen eri suuntauksiin ja lainopin menetelmällisiin perusteisiin. Kurssilla harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation alkeita. Kurssin jälkeen hallitset myös oikeuskielen ja oikeustieteellisten tekstien erityispiirteet.

Opintojakso antaa valmiuksia oikeustieteiden opiskeluun ja soveltuu erityisesti sellaisille, jotka suunnittelevat oikeustieteiden opiskelua tutkintotavoitteisesti tai avoimessa yliopistossa. Kurssisivulle pääsevät kirjautumaan vierailijatunnuksilla kaikki kiinnostuneet. Vierailijana pystyt katselemaan kurssin luentotallenteita ja muuta avointa materiaalia sekä tekemään esimerkkitehtäviä. Kaiken kurssimateriaalin saat käyttöösi ja koko kurssin (2 op) voit suorittaa vain kirjoittautumalla Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi.