MOOC-KURSSIT


Itä-Suomen yliopiston avoimet MOOC-verkkokurssit tarjoavat joustavan ja maksuttoman tavan tutustua itsenäisesti erilaisiin tieteenaloihin ja niiden ajankohtaisiin teemoihin. MOOC-kurssit soveltuvat niin itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen kuin tutkintotavoitteisesta opiskelusta ja avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille.

MOOC-kurssien (Massive Open Online Courses) opiskelu tapahtuu Moodle-pohjaisessa verkko-oppimisympäristössä (DigiCampus). Kurssimateriaaleihin perehtyminen ja automatisoitujen oppimistehtävien tekeminen on kaikille avointa, mutta opiskelijan on mahdollista suorittaa opintojakson arvioitavat oppimistehtävät vasta, kun hänellä on opinto-oikeus. Opintojaksosta riippuen, opintojakso voi noudattaa tiettyä aikataulua tai opiskelija voi opiskella sen omaan tahtiin.

MOOC-kurssit ovat osa Itä-Suomen yliopiston opetusohjelmia, ja ne hyväksytään osaksi tutkintoon johtavaa opiskelua ja avoimen yliopiston opintoja. Verkkokurssit ovat tarjolla kaikille ilmaiseksi, mutta jos opiskelija haluaa MOOC-kurssista suoritusmerkinnän opintorekisteriin ja opintopisteet, hänen tulee kirjautua Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa avoimen yliopiston opintomaksu.

Antirasismin perusteet

Antirasismin perusteet -opintojakso perehdyttää opiskelijat rasismiin, rodullistamiseen ja antirasismiin yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Opintojaksolla käsitellään rasismia, rotusortoa ja rodullistamalla tuotettua eriarvoisuutta. Sen sisältö koostuu myös antirasistisen toiminnan kriittisestä reflektoinnista sekä antirasistisen pedagogiikan perusteista. Opintojakson kohderyhmänä ovat opettajat, nuorisotyöntekijät, sosiaalialan työntekijät, kansalaisjärjestöissä toimivat sekä muut erilaisten ihmisryhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset tai sellaisiksi kouluttautuvat. Yhteiskuntatieteen keinoin rodullistamisen kysymyksiä ja niistä kumpuavaa sosiaalista eriarvoisuutta on mahdollista tarkastella analyyttisesti yhteiskuntarakenteellisina ilmiöinä, joita me kaikki elämme koko ajan todeksi kohtaamisissa ja vuorovaikutuksessa.

Kuka tahansa opintojaksosta ja sen sisällöstä kiinnostunut voi suorittaa sen ja saada itselleen Itä-Suomen yliopiston epävirallisen todistuksen. Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteet (5 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan -kurssilla pohditaan tiedonhallinnan eri osa-alueiden merkitystä ja käydään läpi tiedonhallinnan keskeiset käsitteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Opintojaksolla tiedonhallintaa tarkastellaan seuraavien teemojen avulla: sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon muodostus, tiedon hyödyntäminen sekä tiedonhallinnan strateginen ohjaus ja sähköisten palveluiden rooli potilaiden ja asiakkaiden hoidossa/palveluissa sekä ammattilaisten työssä.

Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteen (1 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet. Opintojakso on suoritettavissa myös ilman opiskelijaksi kirjautumista ja tällöin voit saada sähköisen osaamistodistuksen.

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta

Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta -opintojakso tutustuttaa oikeustieteen eri suuntauksiin ja lainopin menetelmällisiin perusteisiin. Kurssilla harjoitellaan itsenäistä tiedonhankintaa sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation alkeita. Kurssin jälkeen hallitset myös oikeuskielen ja oikeustieteellisten tekstien erityispiirteet.

Opintojakso antaa valmiuksia oikeustieteiden opiskeluun ja soveltuu erityisesti sellaisille, jotka suunnittelevat oikeustieteiden opiskelua tutkintotavoitteisesti tai avoimessa yliopistossa. Kurssisivulle pääsevät kirjautumaan vierailijatunnuksilla kaikki kiinnostuneet. Vierailijana pystyt katselemaan kurssin luentotallenteita ja muuta avointa materiaalia sekä tekemään esimerkkitehtäviä. Kaiken kurssimateriaalin saat käyttöösi ja koko kurssin (2 op) voit suorittaa vain ilmoittautumalla avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena

Kiertotalous yhteiskunnallisena muutoksena -verkkokurssilla perehdytään siihen, mitä kiertotalouteen siirtyminen käytännössä tarkoittaa, kuinka tämä muutos tapahtuu ja minkälaisia vaikutuksia sillä on yhteiskunnan eri sektoreilla. Kiertotaloudesta käytävässä keskustelussa painottuvat usein tekniset ratkaisut, mutta yhtä tärkeää on ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa yhteiskunnan ja ihmisten toiminnan kannalta. Tällä kurssilla keskiössä onkin kiertotalouden tarkastelu yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Yhteiskuntatieteellisesti monialainen kurssi tarjoaa näkökulmia kiertotalouteen erityisesti ympäristöpolitiikan ja -oikeuden sekä maantieteen kautta. Kurssin tavoitteena on tarjota valmiuksia soveltaa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ja teorioita kiertotalouden tarkasteluun. Kurssin käytyäsi ymmärrät kiertotalouden lähtökohtia ja kiertotalouteen liittyvän yhteiskunnallisen muutoksen eri ulottuvuuksia ja toimijoita.

Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteen (3 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö

Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö (MoKi) -opintojaksolla perehdyt aluksi aiheeseen kuulemalla asiantuntijoiden pohdintaa siitä, mitä monialainen kirjaaminen on. Sen jälkeen paneudutaan kirjaamista ohjaavaan lainsäädäntöön, sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamisen perusteisiin sekä siihen, mitä eri sote-ammattien edustajien tule tietää toistensa asiakas- ja potilastyön kirjaamisesta.

Kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi suorittaa MoKi-opintojakson. Mikäli haluat suoritusmerkinnän ja opintopisteen (1 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Oikeustieteen perusteet

Oikeustieteen perusteet -opintojakso on kaikille avoin MOOC-opintojakso, joka perehdyttää sinut oikeustieteeseen tieteenalana. Opintojakso lisää tietojasi oikeudellisesta sääntelystä ja oikeusjärjestyksen perusteista sekä keskeisistä oikeudenaloista ja näiden peruskäsitteistä. Opintojakso antaa perusvalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja soveltuu hyvin oikeustieteiden opinnoista avoimessa yliopistossa tai tutkintotavoitteisesta oikeustieteen opiskelusta kiinnostuneille.

Kaikki halukkaat pääsevät kirjautumaan opintojaksolle ja tutustumaan oppimateriaaleihin ja suoritustapoihin omaan tahtiin. Mikäli haluat suorittaa tentin ja saada suoritusmerkinnän ja opintopisteen (1 op) opintorekisteriin, ilmoittaudu avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso opetusohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Solu- ja molekyylibiologian perusteet

Solu- ja molekyylibiologian perusteet (SOMO) -kurssilla käydään läpi tärkeimmät perustason tiedot solujen rakenteesta, toiminnasta ja aineenvaihdunnasta sekä kasvi- ja eläinsolujen tärkeimmistä eroista. Kurssilla opiskellaan geneettisen informaation periytyvyydestä ja merkityksestä proteiinien valmistuksessa ja eliön ilmiasun määräytymisessä sekä käydään läpi tärkeimmät bioteknologiset menetelmät ja sovellukset. Kurssi jakautuu kolmeen osioon: solubiologia 3 op, biokemia 2 op ja molekyylibiologia 3 op. Kurssilla hyödynnetään innostavia tapoja oppia kuten flipped classroom-menetelmää, podcast-ohjelmia, webinaareja sekä nykyaikaista verkkokeskusteluympäristöä. Kurssin materiaali ja kertaustehtävät ovat kaikille avoimia ja soveltuvat loistavasti oman osaamisensa päivittämiseen esimerkiksi lukio-opiskelijoille tai -opettajille.

Jos MOOC-kurssin opiskelija haluaa kurssin osien esseetehtävistä arvioinnin ja opintosuorituksen, hänen tulee ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi: