MUUT REITIT YLIOPISTOON


Yhteishaussa on todistusvalinnan ja valintakoevalinnan lisäksi ”Muut reitit yliopistoon” -hakukohteita, jotka sisältävät muut mahdolliset valintatavat ko. koulutukseen, esim. aikaisempien opintojen (ml.  avoimen yliopiston opinnot) perusteella hakeville. Yhteishaussa ovat mukana seuraavat ”Muut reitit yliopistoon” -hakukohteet:

Filosofinen tiedekunta
Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Kulttuurintutkimus, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Ruotsin kieli, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Suomen kieli ja kirjallisuus, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Venäjän kieli, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v)
Läntinen teologia, teologi, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Ortodoksinen teologia, teologi, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Metsätiede, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Sovellettu fysiikka, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)

Terveystieteiden tiedekunta
Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Biolääketiede, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Terveyden edistäminen, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Historia, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Kauppatieteet, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v)
Kauppatieteet, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Kauppatieteet, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v)
Kauppatieteet, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Julkisoikeus, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Julkisoikeus, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v)
Oikeustiede, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Sosiaalityö, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Yhteiskuntatieteet, Joensuu, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)
Yhteiskuntatieteet, Kuopio, Muut reitit yliopistoon (3 v + 2 v)