OIKAISUMENETTELY


Korkeakoulujen yhteishaussa sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ensisijaisesti korkeimmalle hakutoivejärjestyksessä sijoittamastasi hakutoiveestasi, jossa valintamenestyksesi mahdollistaa hyväksytyksi tulemisen. Jos olet hakenut useisiin hakukohteisiin, ja tulet hyväksytyksi johonkin niistä, et voi enää tulla valituksi alemmas hakutoivejärjestyksessä sijoittamaasi hakutoiveeseen. Näin ollen myöskään niitä koskevia oikaisupyyntöjä ei käsitellä, koska mahdollinen oikaisu ei vaikuttaisi tulokseesi.

Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen (koskee myös yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen erillisiä hakuja) ja siinä on mielestäsi tehty virhe, voit hakea päätökseen oikaisua. Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden osalta oikaisua haetaan Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta.

Oikaisupyyntöjen määräajat

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta.

Muutoksenhakulautakunnalle osoitetun oikaisupyynnön on oltava perillä määräajassa. Myöhässä tulleita oikaisupyyntöjä ei tutkita.

Kevät 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä (12.5.2020) on kevään 2020 yhteishaun aikatauluun tehty muutoksia.
Myös siirtohaun aikataulu on muutettu.

Kevään 2020 opiskelijavalintatulosten julkaisemisen ja oikaisupyyntöjen toimittamisen viimeiset määräajat ovat seuraavat:
• Yhteishaku: opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen ke 15.7.2020, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 29.7.2020 (klo 15 mennessä).
• Siirtohaku: opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen ke 15.7.2020, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 29.7.2020 (klo 15 mennessä).

Oikaisupyynnön tekeminen

Kevään 2020 opiskelijavalintapäätöksiin kohdistuva oikaisupyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella . (Poikkeus kasvatusalan yhteisvalinta, ks. ohjeet alhaalta)

Oikaisupyyntö on mahdollista laittaa vireille myös siten kuin hallintolaissa (434/2003) sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Tällöin oikaisupyynnöt osoitetaan Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon (avoinna arkisin klo 9-15).

Jos haet oikaisua opiskelijavalintojen yksilöllisten järjestelyjen (erityisjärjestelyt valintakokeessa) päätökseen, ja oikaisupyyntösi sisältää terveydentilaa kuvaavia tietoja (esim. lääkärintodistus), toimita asiaa koskevat asiakirjat seuraavan suojatun sivuston kautta Itä-Suomen yliopiston kirjaamoon: https://secmail.uef.fi/kirjaamo@uef.fi

Oikaisupyyntöjen käsittely

Muutoksenhakulautakunnan kevään 2020 opiskelijavalintoja koskeva kokous on 10.-11.9.2020.

Muutoksenhakulautakunnalle lähetetyn oikaisupyynnön valmistelua ja ratkaisua koskeviin tiedusteluihin vastaa muutoksenhakulautakunnan sihteeri Evgeniya Kurvinen (evgeniya.kurvinen(at)uef.fi, 050 3363762).

Oikaisupyyntöjen käsittelyajat voivat vaihdella korkeakouluittain. Lisätietoja käsittelyn aikataulusta saat tarvittaessa ao. korkeakoulusta. Sinun ei kannata jättää esimerkiksi vastaanottamatta toista opiskelupaikkaa odottaessasi vastausta oikaisupyyntöösi. Mikäli oikaisupyyntösi johtaa päätöksen muuttamiseen, voidaan opiskelupaikkasi vielä vaihtaa muutetun päätöksen mukaiseksi.

Sähköiseen tiedoksiantoon luvan antaneet oikaisupyynnön esittäjät saavat tiedoksi muutoksenhakulautakunnan päätöksen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Oikaisupyynnön esittäjät, jotka eivät ole ilmoittaneet suostumusta sähköiseen asiointiin, saavat päätöksen tiedoksi postiosoitteeseensa.

Kasvatusalan valintakoeyhteistyö:

Oikaisupyyntöä koskevat ohjeet löytyvät yhteisvalinnan nettisivuilta.

Koskevat Itä-Suomen yliopiston seuraavia hakukohteita:
• Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
• Erityisopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
• Kotitalousopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
• Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
• Luokanopettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
• Opinto-ohjaaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
• Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)
• Varhaiskasvatuksen opettaja, Joensuu, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)