OIKAISUMENETTELY


Korkeakoulujen yhteishaussa sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa ensisijaisesti korkeimmalle hakutoivejärjestyksessä sijoittamastasi hakutoiveestasi, jossa valintamenestyksesi mahdollistaa hyväksytyksi tulemisen. Jos olet hakenut useisiin hakukohteisiin, ja tulet hyväksytyksi johonkin niistä, et voi enää tulla valituksi alemmas hakutoivejärjestyksessä sijoittamaasi hakutoiveeseen. Näin ollen myöskään niitä koskevia oikaisupyyntöjä ei käsitellä, koska mahdollinen oikaisu ei vaikuttaisi tulokseesi. Oikaisupyyntöäsi ei myöskään oteta käsittelyyn, jos siitä ei selviä riittävällä tavalla mihin ja millaista oikaisua haet.

Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen (koskee myös yliopiston tutkintoon johtavan koulutuksen erillisiä hakuja) ja siinä on mielestäsi tehty virhe, voit hakea päätökseen oikaisua. Itä-Suomen yliopiston hakukohteiden osalta oikaisua haetaan Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa tuloksen julkistamisesta.

Kevät 2019
•tulosten julkaisupäivä 28.6.2019
•oikaisupyynnön jättöpäivä viimeistään 12.7.2019 klo 15.00

Hakukohteiden, joissa valintakokeena on valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe (VAKAVA), on ensimmäisen vaiheen oikaisupyyntö jätettävä viimeistään 28.5.2019 klo 15.00.

Syksy 2019
•tulosten julkaisupäivä 29.11.2019
•oikaisupyynnön jättöpäivä viimeistään 13.12.2019 klo 15.00

Muutoksenhakulautakunnalle osoitetun oikaisupyynnön on oltava perillä määräajassa Itä-Suomen yliopiston kirjaamossa. Myöhässä saapuneita oikaisupyyntöjä ei tutkita. Sähköpostitse tai faksilla lähetetyn oikaisupyynnön on oltava ennen määräajan päättymistä yliopiston käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Voit toimittaa oikaisupyyntöasiakirjat yliopiston kirjaamoon henkilökohtaisesti sen aukioloaikoina tai lähettää ne omalla vastuullasi postitse, faksilla, lähetin välityksellä tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)uef.fi.

Itä-Suomen yliopiston kirjaamojen aukioloajat ovat arkisin klo 9–15. Kirjaamojen yhteystiedot ovat:

Itä-Suomen yliopiston kirjaamo, Joensuun kampus
postiosoite: PL 111, 80101 Joensuu
käyntiosoite: Yliopistokatu 2,
Aurora-rakennus, 3. krs
puhelin: 029 44 51111 (vaihde)
faksi: 013 318 039
sähköposti: kirjaamo(at)uef.fi

Itä-Suomen yliopiston kirjaamo, Kuopion kampus
postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio
käyntiosoite: Yliopistonranta 1E,
Snellmania, 2. krs
puhelin: 029 44 51111 (vaihde)
faksi: tarvittaessa Joensuun faksi-numeroon
sähköposti: kirjaamo(at)uef.fi

Oikaisupyynnössä on ilmoitettava:

• oikaisua pyytävän nimi ja kotikunta. Jos oikaisua pyytävän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisupyynnön laatijana on joku muu henkilö, oikaisupyynnössä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

• postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten.

• päätös, johon haetaan muutosta

• mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi

• perusteet, joilla oikaisua vaaditaan.

Oikaisupyyntöön on liitettävä päätös (tai opiskelijavalintaan liittyvä tuloskirje), johon halutaan oikaisua, sekä alkuperäisenä tai kopiona asiakirjat, joihin oikaisua pyytävä haluaa vedota. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisupyyntö. Sähköisenä toimitettavaa oikaisupyyntöä ei tarvitse allekirjoittaa, jos siinä on tiedot lähettäjästä eikä oikaisupyynnön alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Mahdollisen asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisupyyntöön oikaisua pyytävän antama valtakirja. Jos sähköisessä oikaisupyynnössä on selvitys asiamiehen toimivallasta, valtakirjaa ei tarvitse toimittaa, ellei yliopistolla ole aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

Muutoksenhakulautakunnalle lähetetyn oikaisupyynnön valmistelua ja ratkaisua koskeviin tiedusteluihin vastaa muutoksenhakulautakunnan sihteeri.

Oikaisupyyntöjen käsittelyajat voivat vaihdella korkeakouluittain. Lisätietoja käsittelyn aikataulusta saat tarvittaessa ao. korkeakoulusta. Sinun ei kannata jättää esimerkiksi vastaanottamatta toista opiskelupaikkaa odottaessasi vastausta oikaisupyyntöösi. Mikäli oikaisupyyntösi johtaa päätöksen muuttamiseen, voidaan opiskelupaikkasi vielä vaihtaa muutetun päätöksen mukaiseksi.