OPISKELUPAIKKOJEN VARAAMINEN ENSIKERTALAISILLE


Ensikertalaiskiintiön käyttö Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinnassa

Yliopistojen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Kiintiön koko vaihtelee tiedekunnittain ja hakukohteittain.

Itä-Suomen yliopistossa edellisen kevään 2019 yhteishaussa hyväksytyistä ensikertalaisia hakijoita on pääsääntöisesti ollut 60–80 %, hakukohteesta riippuen.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos
• et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa, ja
• et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisille varatuista opiskelupaikoista kilpailevat keskenään vain ensikertalaishakijat. Kuitenkin myös ensikertalaisten täytyy täyttää hakukohteelle määritellyt minimikriteerit (esimerkiksi valintakokeen vähimmäispistemäärä) voidakseen tulla hyväksytyksi. Jos kriteerit täyttäviä ensikertalaisia ei ole hyväksyttävissä tarpeeksi montaa, voidaan aloituspaikat täyttää ei-ensikertalaisilla.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta.

Jos olet jo suorittanut suomalaisen korkeakoulututkinnon tai olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta, et ole ensikertalainen. Myös ei-ensikertalaiset voivat normaalisti hakea yhteishaussa, ja lain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän (1.4.2020) tilanteen mukaan.

Itä-Suomen yliopiston hakukohteissa käytetään jonokohtaista kiintiötä. Kiintiöt kohdistuvat yhteishaun hakukohteissa todistusvalinta- ja valintakoejonoihin sekä joissakin hakukohteissa myös suoravalintaan ja avoimen yliopiston väylään.

Maisterihaussa ei ole ensikertalaiskiintiötä. Tarkempaa tietoa löydät hakukohteen valintaperusteista.